New Page 2

 

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), v zvezi s 56. členom zakona o stavnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter 15. členom statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99 in 46/01) in na podlagi 20. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podlehnik (Uradni list RS, št. 37/00 in 18/02) je Občinski svet občine Podlehnik na 21. redni seji dne 24. 10. 2002 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podlehnik za leto 2003

 

 

I

 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podlehnik za leto 2003 znaša 0,30 SIT.

 

 

II

 

 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 .

 

 

Podlehnik, dne 24. oktobra 2002.

 

 

Župan

Občine Podlehnik

Vekoslav Fric l. r.