New Page 2

Številka: 14R-2020/0S

Datum: 10. 12. 2020

 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/2017) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 31/2017 in 22/2019)

 

SKLICUJEM

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Turnišče,

ki bo v četrtek, 17. 12. 2020, ob 17. uri,

v prostoru velike dvorane Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, Turnišče

 

 

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče (zapisnik)

2. Potrditev zapisnika 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Turnišče (zapisnik)

3. Potrditev zapisnika 7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Turnišče (zapisnik)

4. Poročilo župana

5. Vprašanja in pobude članic in članov sveta

6. Predlog proračuna Občine Turnišče za leto 2021- prva obravnava (gradivo)

7. Predlog Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občine Turnišče - druga obravnava (gradivo)

8. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti v Občine Turnišče - druga obravnava (gradivo)

9. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Turnišče - prva obravnava (gradivo)

10. Predlog o določitvi stopnje najemnine za neprofitna stanovanja za leto 2021 (gradivo)

11. Obravnava sistematizacije delovnih mest za šolsko leto 2020/2021- JV1Z OŠ Turnišče (gradivo)

12. Seznanitev z aktivnostmi glede izgradnje Centra za zaščito in reševanje (gradivo)

13. Razno (gradivo)

 

S spoštovanjem,

 

 

Občina Turnišče

 

Borut Horvat, župan