New Page 3

POPRAVEK

Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Destrnik- Trnovska vas

V prvem odstavku 2. člena Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Destrnik- Trnovska vas, objavljenem v Uradnem Vestniku Občine Destrnik, št. 4/2003 je prišlo do napake v zapisu imena vzgojno izobraževalnega zavoda.

Prvi odstavek 2. člena Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Destrnik-Trnovska vas se pravilno glasi:

»Ime vzgojno-izobraževalnega zavoda je:

Javni vzgojno – izobraževalni zavod Osnovna šola Destrnik – Trnovska vas.«

 

Številka: 032-01-2/2003-6R

Datum: 25. 03. 2004

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič,univ.dipl.ing.el.