New Page 2

Št. zadeve: 900-0004/2023 - 1

Datum: 10. 3. 2023

 

 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) in 11.,  40.  in 43.  člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/17)

 

sklicujem

1.  IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRŽIČ,

 

 

 

ki bo v ponedeljek, dne 20. 3. 2023, ob 17. uri

v Veliki sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič

 

 

DNEVNI RED

 

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2023 (gradivo)

 

 

Občina Tržič

 

Peter Miklič, župan