New Page 2

Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud, 62/10 popr., 20/11 – odl. US), 3. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 23. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel naslednji

 

S K L E P 

 

1. člen 

 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Črnomelj pridobijo naslednje nepremičnine v lasti Občine Črnomelj, ki predstavljajo občinske ceste in poti ali dele drugih vzdrževanih občinskih poti:

Katastrska občina

Parc. št. 

Oznaka poti oziroma ceste

1544-Griblje

2611/2

poljska pot

1544-Griblje

2612/2

poljska pot

1544-Griblje

2617

poljska pot

1544-Griblje

2619

poljska pot

1544-Griblje

2625

poljska pot

1544-Griblje

2627/2

poljska pot

1544-Griblje

2631/2

poljska pot

1544-Griblje

2655

poljska pot

1544-Griblje

2656/2

poljska pot

1544-Griblje

2659/2

poljska pot

1544-Griblje

2660

poljska pot

1544-Griblje

2664

poljska pot

1544-Griblje

2665

poljska pot

1544-Griblje

2667

poljska pot

1544-Griblje

2669

poljska pot

1544-Griblje

2670

poljska pot

1544-Griblje

2671/1

poljska pot

1544-Griblje

2676/2

poljska pot

1544-Griblje

2680

poljska pot

1544-Griblje

2682

poljska pot

2676-Cerkvišče

2709/1

poljska pot

2676-Cerkvišče

2709/2

poljska pot

2676-Cerkvišče

2712/1

poljska pot

2676-Cerkvišče

2712/2

poljska pot

2676-Cerkvišče

2713/1

poljska pot

2676-Cerkvišče

2713/2

poljska pot

2676-Cerkvišče

2719/1

poljska pot

2676-Cerkvišče

2725

poljska pot

2676-Cerkvišče

2726/2

poljska pot

2676-Cerkvišče

2726/3

poljska pot

2676-Cerkvišče

2727/2

poljska pot

1540-Dobliče

2342/307

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/310

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/319

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/318

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/320

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2346/10

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2348/9

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2619/18

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/88

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/37

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/174

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/118

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/61

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/99

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/31

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/175

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/290

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/91

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/132

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/20

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2284/7

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/90

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2284/5

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/66

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/116

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2551/9

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/129

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/267

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/21

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/273

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/113

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/235

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/167

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2557/13

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/173

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/101

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/107

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/163

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/165

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/103

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/181

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/170

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/193

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/162

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/96

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/125

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/231

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/17

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/114

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/237

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2285/6

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/117

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/108

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/131

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/102

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/65

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/87

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/98

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/133

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/276

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2550/8

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/32

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/134

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/51

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/62

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2547/6

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/145

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2549/6

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/89

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/272

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/22

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2455/1

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2548/6

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/120

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/202

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/216

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/130

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/115

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/111

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/236

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2544/11

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/122

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2619/12

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/265

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/274

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2564/1

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2283/2

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/80

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/82

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/110

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

1540-Dobliče

2342/109

lokalna cesta na območju TRIS Kanižarica

 

2. člen 

 

Nepremičnine iz 1. člena pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Črnomelj, po uradni dolžnosti. Občinska uprava Občine Črnomelj po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vpiše zaznambo o javnem dobru.

 

3. člen 

 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu. Ta sklep se objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 478-270/2016

Črnomelj, dne 18. oktobra 2017

 

Županja 

Občine Črnomelj 

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.