New Page 2

 

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, in 63/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 79/99), ter 92. člena statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je župan dne 25. 3. 2000 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o spremembi sklepa o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Velika Polana  v letu 2000

 

 

1. člen

 

 

V 6. členu sklepa o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Velika Polana v letu 2000 (Uradni list RS, št. 4/00), se spremeni 6. člen tako, da glasi:

 

 

“Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja od 1. 1. 2000 do sprejetja proračuna za leto 2000.”

 

 

2. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2000 dalje.

 

 

Št. 03-03/00

 

 

Velika Polana, dne 28. 3. 2000.

 

 

Župan

 

 

Občine Velika Polana

 

 

Štefan Prša l. r.