New Page 2

Številka:

032-0001/2015

Občina:

Občina Mozirje

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Mozirje

Predlagatelj:

Župan Občine Mozirje

Zakonska podlaga:

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012), 5. točka 7. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/2007), Odlok o določitvi gospodarskih javnih služb v Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 64/2007, 124/2007)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Mozirje

Datum:

20.3.2015

Priloge:

1

Vabilo na sejo:

4. redna seja Občinskega sveta Občine Mozirje

Besedilo:

/