New Page 1

Občinski svet Občine Vojnik je na podlagi 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06) na svoji 28. redni seji dne 2. 8. 2006 sprejel

SKLEP

o ukinitvi Sklepa o določitvi prispevka investitorjev za zagotovitev komunalne oskrbe s pitno vodo, odvoda in čiščenja odpadnih voda ter energetske oskrbe na območju Občine Vojnik

1. člen

S tem sklepom se v celoti ukinja Sklep o določitvi prispevka investitorjev za zagotovitev komunalne oskrbe s pitno vodo, odvoda in čiščenja odpadnih voda ter energetske oskrbe na območju Občine Vojnik, objavljen v Uradnim listu RS, št. 23/91.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Šifra: 03200-0018/2006-6-30

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 2. avgusta 2006

Benedikt Podergajs l.r.