New Page 2

Številka:

478-0034/2013

Občina:

Občina Zreče

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Zreče

Predlagatelj:

Župan Občine Zreče

Zakonska podlaga:

16. člen Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) in 23. člen Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 – Odločba US, 120/06 – Odločba US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 – Odločba US)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Zreče

Datum:

8.5.2013

Priloge:

Gradivo
Vabilo na sejo: 19. redna seja Občinskega sveta Občine Zreče

Besedilo:

Predlog Sklepa o ukinitvi statusa zemljišca javno dobro (besedilo)