New Page 2

Številka:

354-01/2014-6

Občina:

Občina Komen

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Komen

Predlagatelj:

Župan Občine Komen

Zakonska podlaga:

16. člen Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/2009, 39/2014) in prvi odstavek 19. člena Odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« (Uradni list RS, št. 122/2008)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Komen

Datum:

3.2.2016

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

9. redna seja Občinskega sveta Občine Komen

Besedilo:

gradivo