New Page 1

Občinska volilna komisija Občina Kanal ob Soči skladno z 41. členom Zakona o lokalnih volitvah opravlja na podlagi 61. člena Zakona o volitvah v Državni zbor, ki se smiselno uporablja tudi za volitve članov v svete KS, naslednji

 

SEZNAM KANDIDATOV

ZA VOLITVE ČLANOV V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA

OBMOČJU OBČINE KANAL OB SOČI, KI BODO DNE 10.11.1996

 

KS ANHOVO – DESKLE

VOLILNA ENOTA ŠT. 1:

 1. KATJA MAKAROVIČ, roj. 15.07.1946, ANHOVO, VOJKOVA 72, vzgojiteljica – vzgojiteljica. Predl.: Zoran Keber in skupina volivcev
 1. BOGOMIR BAVDAŽ, roj. 30.09.1950, ANHOVO, VOJKOVA 81, ključavničar – vzdrževalec. Predl.: SDS

VOLILNA ENOTA ŠT. 2:

 1. ZMAGO LOVIŠČEK, roj.: 08.09.1953, ANHOVO, MOČILA 48, delavec – vodja oddelka. Predl.: Zoran Keber in skupina volivcev
 1. ALFONZ MEDVEŠČEK, roj. 22.07.1941, ANHOVO, GORENJE POLJE 42, mizar – upokojenec. Predl.: SLS
 1. SREČKO STANIČ, roj. 22.10.1938, ANHOVO, GORENJE POLJE 31, zidar – delovodja. Predl.: Ljubo Marinič in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA ŠT. 3:

 1. VOJKO DRAŠČIČ, roj. 15.09.1948, ANHOVO, LOŽICE 19, gradbeni tehnik – vodja obrata. Predl.: SDS
 1. MARJAN JUG, roj. 11.07.1948, ANHOVO, LOŽICE 1D, tehnični risar – s.p.. Predl.: SLS

VOLILNA ENOTA ŠT. 4:

 1. MATEJ MEDVEŠČEK, roj. 15.06.1965, PLAVE, VOJKOVA 31, elektrikar – strojnik linije. Predl.: Zoran Keber in skupina volivcev
 1. DAMJAN MEDVEŠČEK, roj. 15.08.1966, PLAVE, VOJKOVA 12, avtomehanik – strojni ključavničar. Predl. SDS
 1. MARJAN DRNOVŠČEK, roj. 17.08.1959, PLAVE, VOJKOVA 10, inž. Strojništva – projektant. Predl.: SLS

VOLILNA ENOTA ŠT.5:

 1. EDA BERLOT, roj. 12.04.1960, PLAVE, PRELESJE 3, ekonomski tehnik – prodajalka. Predl.: Ljubo Marinič in skupina volivcev
 1. JULIJAN GABRIELČIČ, roj. 26.07.1937, PLAVE, PRELESJE 8, varnostnik – upokojenec. Predl.: SLS

VOLILNA ENOTA ŠT. 6:

Predlagal: Ljubo Marinič in skupina volivcev

 1. JERICA VALENTINČIČ, roj. 28.08.1962, DESKLE, GLOBNO 1, administrativni tehnik – računovodkinja

VOLILNA ENOTA ŠT. 7:

 1. EDVARD PARAVAN, roj. 24.02.1956, PLAVE, GRADNIKOVA 2, steklar – steklar. Predl.: SDS
 1. NIKOLAJ TERČIČ, roj. 06.12.1952, PLAVE, ZAGOMILA 1, zidar – zidar. Predl.: Ljubo Marinič in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA ŠT 8:

 1. MIRAN GABRIJELČIČ, roj. 31.10.1955, DESKLE, GREGORČIČEVA 37, inž. Varnosti – varnostnik. Predl.: Zoran Keber in skupina volivcev
 1. JOŽKO MORENČIČ, roj. 06.04.1951, DESKLE, PARTIZANSKA 1, strojni ključavničar – vzdrževalec. Predl.: SDS
 1. DARKO COLJA, roj. 18.11.1948, DESKLE, ČRNCE 3, strojni tehnik – reševanje reklamacij. Predl.:SDS
 1. ANTON KOŠIR, roj. 15.03.1935, DESKLE, SREBRNIČEVA 45, gradbeni tehnik – upokojenec. Predl.: SLS
 1. JOŽICA TOLIČ, roj. 14.07.1955, DESKLE, GREGORČIČEVA 1, predmetni učitelj – predmetni učitelj. Predl.: Zoran Keber in skupina volivcev
 1. STANISLAV SKOK, roj. 24.09.1950, DESKLE, ULICA TALCEV 4, mesar – s.p.. Predl.: SLS

VOLILNA ENOTA ŠT. 9:

 1. JOŽE VELIŠČEK, roj. 26.06.1959, DESKLE, BEVKOVA 28, lesni tehnik – vodja izmene. Predl.: Zoran Keber in skupina volivcev
 1. JOŽKO ZIDARIČ, roj. 24.02.1956, DESKLE, BEVKOVA 19, maturant – tehnična dokumentacija. Predl.: SDS

VOLILNA ENOTA ŠT. 10:

 1. MAJDA NANUT, roj. 15.10.1949, DESKLE, RODEŽ 5, ekonomski tehnik – knjigovodja. Predl.:  Ljubo Marinič in skupina volivcev
 1. STANISLAV NANUT, roj. 23.07.1944, DESKLE, RODEŽ 5, finomehanik – finomehanik. Predl.: SLS

 

KS KANAL

VOLILNA ENOTA ŠT. 1A:

 1. SIMON JAKOPIČ, roj. 08.05.1969, KANAL, GRAJSKLA 42, strojni tehnik – s.p.. Predl.: SLS
 1. IVAN KNAFELC, roj. 04.08.1963, KANAL, GRAJSKA 20, strojni ključavničar – hišnik. Predl.: Srečko Simčič in skupina volivcev
 1. IVAN MARKIČ, roj. 11.03.1048, KANAL, PARTIZANSKA 20, učitelj – učitelj. Predl.: Srečko Simčič in skupina volivcev
 1. ROBERT SIMČIČ, roj. 12.07.1962, KANAL, ČARGOVA 9, inž. strojništva – komercialist. Predl.: Srečko Simčič in skupina volivcev.
 1. JOŽEF ŽNIDARČIČ, roj. 06.03.1959, KANAL, VOJKOVA 29, elektrikar – delavec Predl.: SDS
 1. MARJAN NANUT, roj. 06.04.1948, KANAL, GRAJSKLA 8, lesni tehnik – pogodbeni projektant. Predl.: LDS
 1. SIMON STUBELJ, roj. 14.09.1959, KANAL, PIONIRSKA 7, elektrotehnik – s.p. Predl.: SLS
 1. BORIS ČERNILOGAR, roj. 13.05.1941, KANAL, TRG SVOBODE 13, inž. organizacije dela – upokojenec. Predl.: SLS

VOLILNA ENOTA ŠT. 1B:

 1. NADA DEBENJAK, roj. 21.05.1934, KANAL, GRADNIKOVA 12, delavka – upokojenka. Predl.: Srečko Simčič in skupina volivcev
 1. IVAN GORJANC, roj. 29.10.1934, KANAL, GRADNIKOVA 24, elektrikar – upokojenec. Predl.: Srečko Simčič in skupina volivcev
 1. HINKO GORJUP, roj. 07.05.1966, KANAL, GRADNIKOVA 5, orodjar – avtoprevoznik. Predl.: SDS
 1. TOMI MUROVEC, roj. 07.07.1971, KANAL, GRAJSKA 56, strojni mehanik – brezposelen. LDS
 1. VINKO KRIVEC, roj. 20.09.1960, KANAL, GRAJSKA 21, mesar – vodja maloprodaje. Predl.: SDS
 1. STANISLAV BALOG, roj. 27.10.1924, KANAL, GRADNIKOVA 15, delavec – upokojenec. Predl.: Srečko Simčič in skupina volivcev

 

VOLILNA ENOTA ŠT. 2:

Predl.: Srečko Simčič in skupina volivcev

 1. EMIL KOGOJ, roj. 06.05.1925, AJBA 15, delavec – upokojenec

VOLILNA ENOTA ŠT. 3:

 1. MIRELA MAVER, roj. 02.05.1959, AJBA 43, ekonomski tehnik – s.p. Predl.: SLS
 1. JOŽE BLAŽIČ, roj. 04.02.1946, AJBA 48, osnovna šola – blagovni manipulant. Predl.: LDS

VOLILNA ENOTA ŠT. 4:

 1. FLORJAN KRIŽNIČ, roj. 10.10.1925, GORENJA VAS 45, elektrovarilec – upokojenec. Predl.: Srečko Simčič in skupina volivcev
 1. DAVID KRIŽNIČ, roj. 04.03.1962, GORENJA VAS 26A, elektrikar – obratni elektrikar. Predl.: SLS

VOLILNA ENOTA ŠT. 5:

Predl.: SLS

 1. BOJAN PERŠE, roj. 01.02.1976, GORENJA VAS, KRESTENICE 50, študent

VOLILNA ENOTA ŠT. 6:

 1. IVICA JELAVIČ, roj. 09.04.1953, MORSKO 45, elektrikar – vzdrževalec. Predl.: Srečko Simčič in skupina volivcev
 1. STOJAN LOKAR, roj. 04.07.1954, MORSKO 46, elektrovarilec – s.p. Predl.: SDS

VOLILNA ENOTA ŠT. 7:

Predl.: Srečko Simčič in skupina volivcev

 1. AVGUSTIN GORJUP, roj. 22.01.1921, KANALSKI VRH 1, kmetovalec – upokojenec

VOLILNA ENOTA ŠT. 8:

 1. DAVID PIRIH, roj. 01.09.1968, BODREŽ 2, avtoprevoznik – avtomehanik. Predl.: SLS
 1. IGOR PARAVAN, roj. 18.12.1964, BODREŽ, LOGE 32, inž. lesarstva – prodajalec. Predl.: Srečko Simčič in skupina volivcev

 

KS AVČE

VOLILNA ENOTA ŠT. 1:

Predl.: Mirko Madon in skupina volivcev

 1. ZDENKO SKOK, roj. 13.10.1953, AVČE 90/A, delavec – kontrolor
 1. IVO HVALICA, roj. 14.06.1941, AVČE 34/A, strojni tehnik – vodja oddelka vzdrževanje energetskih naprav
 1. GORAZD IPAVEC, roj. 29.05.1965, AVČE 71, elektrikar – previjalec el. motorjev
 1. BOJAN HUMAR, roj. 15.05.1954, AVČE 47/D, strojevodja – strojevodja
 1. MIRAN PAVŠIČ, roj. 07.08.1973, AVČE 93/A, mizar – mizar
 1. JOŠKO PIRIH, roj. 24.7.1961, AVČE 91, RTV mehanik – vzdrževalec
 1. SIMON LAŠČEK, roj. 26.07.1968, AVČE 92/A, strojni mehanik – mehanik

 

KS KAL NAD KANALOM

VOLILNA ENOTA ŠT. 1:

Predl.: Radivoj Konjedic in skupina volivcev

 1. BRUNO COLAVINI, roj. 21.06.1955, KAL NAD KANALOM 135, avtomehanik – delovodja
 1. JOŽKO PODGORNIK, roj. 31.01.1957, KAL NAD KANALOM 144, kovač – kovač
 1. METOD PIRIH, roj. 14.03.1965, KAL NAD KANALOM 28, kovinostrugar – strugar

VOLILNA ENOTA ŠT. 2:

Predl.: Radivoj Konjedic in skupina volivcev

 1. JOŽKO PERKON, roj. 19.09.1956, KAL NAD KANALOM 187, ključavničar – strojnik mlina

VOLILNA ENOTA ŠT. 3:

Predl.: Radivoj Konjedic in skupina volivcev

 1. BOJAN OKROGLIČ, roj. 17.07.1963, KAL NAD KANALOM, OKROGLO 72, šofer – šofer

VOLILNA ENOTA ŠT. 4:

Predl.: Radivoj Konjedic in skupina volivcev

 1. IVAN VONČINA, roj. 25.07.1951, KAL NAD KANALOM 68, kmetovalec – upokojenec
 1. MIRKO RIJAVEC, roj. 21.05.1957, KAL NAD KANALOM 55B, avtomehanik – obrtnik

VOLILNA ENOTA ŠT. 5

 1. CVETKO IPAVEC, roj. 26.05.1948, KAL NAD KANALOM 28, delavec – avtoklaviranje. Predl.: Radivoj Konjedic in skupina volivcev
 1. LJUBKA HUMAR, 25.2.1947, KAL NAD KANALOM 34A, gospodinja – brezposelna. Predl.: Anton Lipičar in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA ŠT. 6:

Predl.: Radivoj Konjedic in skupina volivcev

 1. DARKO VONČINA, roj. 27.02.1957, KAL NAD KANALOM 1, šofer – šofer

VOLILNA ENOTA ŠT. 7:

Predl.: Radivoj Konjedic in skupina volivcev

 1. VOJKO LIPIČAR, roj. 23.05.1954, KAL NAD KANALOM 78, šofer – šofer

VOLILNA ENOTA ŠT. 8:

Predl.: Radivoj Konjedic in skupina volivcev

 1. KARLO LIPIČAR, roj. 13.04.1054, KAL NAD KANALOM 109, ključavničar – vzdrževalec

 

KS LEVPA

VOLILNA ENOTA ŠT. 1:

Predl.: Srečko Pertovt in skupina volivcev

 1. JULIJ BREZAVŠČEK, roj. 25.08.1953, LEVPA 42A, avtomehanik – kamnosek
 1. CIRIL SKRT, roj. 12.06.1944, LEVPA 52, voznik – voznik
 1. KLAVDIJ SKRT, roj. 36.06.1966, LEVPA 1, osemenjevalec – osemenjevalec

VOLILNA ENOTA ŠT. 2:

Predl.: Srečko Pertovt in skupina volivcev

 1. ZDRAVKO BAVDAŽ, roj. 05.02.1954, LEVPA 94, delavec – kmetovalec
 1. DARJO SKRT, roj. 29.11.1963, LEVPA 56, strojni ključavničar – strojnik

VOLILNA ENOTA ŠT. 3:

Predl.: Srečko Pertovt in skupina volivcev

 1. MIRAN JUG, roj. 31.03.1960, SENIŠKI BREG 22, klepar – klepar
 1. SIMON JUG, roj. 17.09.1971, SENIŠKI BREG 6, strojevodja – strojevodja
 1. STANE SKRT, roj. 09.10.1945, SENIŠKI BREG 19, mizar – mizar

 

KS LIG

VOLILNA ENOTA ŠT. 1:

 1. ADRIJANA VELIŠČEK, roj. 04.05.1956, LIG 2, višja medicinska sestra – patronažna sestra. Predl.: Boža Maver in skupina volivcev
 1. JOŽEF VALENTINČIČ, roj. 07.03.1957, LIG 18, zidar – vzdrževalec voz. Površin. Predl.: Anton Strgar in skupina volivcev
 1. LUCIJAN JEREB, roj. 05.12.1942, LIG 29, šofer – šofer. Predl.: Boža Maver in skupina volivcev
 1. GABRIJEL HUMAR. roj. 17.03.1959, LIG 11, dipl ing. gradb. – vodja projekta. Predl.: Boža Maver in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA ŠT. 2

Predl.: Boža Maver in skupina volivcev

 1. ANTON JERONČIČ, roj. 09.01.1958, LIG, KOSTANJEVICA 12, elektrikar – vzdrževalec
 1. RAJMOND SKRT, roj. 07.05.1952, LIG, KOSTANJEVICA 21, strugar – vodja izmene

VOLILNA ENOTA ŠT. 3:

Predl.: Boža Maver in skupina volivcev

 1. MARJAN HUMAR, roj. 13.09.940, UKANJE, BRITOF 2, cestar – upokojenec
 1. EDA TOMAŽIČ, roj. 18.09.1961, LIG, MELINKI 3, delavka – delavka

VOLILNA ENOTA ŠT. 4:

Predl.: Boža Maver in skupina volivcev

 1. JOŽKO MARKIČ, roj. 20.04.1965, UKANJE, MARKIČI 2, mizar – mizar
 1. FRANC URBANČIČ, roj. 14.04.1940, UKANJE 5, delavec – upokojenec

 

KS ROČINJ

VOLILNA ENOTA ŠT. 1

 1. VINKO BEVČAR, roj. 18.08.1962, ROČINJ 31, strojni tehnik – izmenovodja. Predl.: SDS
 1. MIRAN MELINK, roj. 07.10.1962, ROČINJ 37, elektrotehnik – tehnolog elektronik. Predl.: Danila Mugerli in skupina volivcev
 1. IGOR GERBEC, roj. 21.02.1957, ROČINJ 5, ključavničar – ključavničar. Predl.: Danila Mugerli in skupina volivcev
 1. MARJAN MEDVEŠČEK, roj. 14.10.1941, ROČINJ 5B, prometni inž. – šef prom. vozlišča SŽ. Predl.: Danila Mugerli in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA ŠT. 2:

 1. STANISLAV BAJT, roj. 19.04.1948, ROČINJ 122, zidar – s.p. Predl.: Danila Mugerli in skupina volivcev
 1. PETER KOS, 19.07.1962, ROČINJ 123, električar – elektromonter. Predl.: Danila Mugerli in skupina volivcev
 1. VALTER MALNIČ, 04.03.1956, ROČINJ 71, strojni tehnik – s.p. market. Predl.: Danila Mugerli in skupina volivcev
 1. GABRIJEL IPAVEC, roj. 17.01.1966, ROČINJ 58, delavec – pleskar. Predl.: SDS

VOLILNA ENOTA ŠT. 3:

 1. MILKA ZIMIC, roj. 01.06.1964, DOBLAR 12, profesor fizike in matematike – pomočnica ravnatelja OŠ. Predl.: Danila Mugerli in skupina volivcev
 1. PAVEL GERBEC, roj. 10.04.1932, DOBLAR 15, strojni ključavničar – upokojenec. Predl.: Danila Mugerli in skupina volivcev
 1. JANKO PREGELJ, roj. 14.10.1947, DOBLAR 21, zidar – laborant. Predl.: SDS
 1. SREČKO PAVŠIČ, roj. 04.03.1971, DOBLAR 36, oblikovalec kovin – šofer. Predl.: SDS
 1. BRANKO GOLJA, roj. 08.06.1963, DOBLAR 4, strojni tehnik – konstruktor. Predl.: SDS
 1. ZDRAVKO GERBEC, roj. 30.04.1950, DOBLAR 1, elektrotehnik – dispečer. Predl.: Danila Mugerli in skupina volivcev

 

KS KAMBREŠKO

VOLILNA ENOTA ŠT. 1:

 1. MILAN HVALICA, roj. 15.05.1950, KAMBREŠKO 22, trgovski poslovodja – s.p. Predl.: Edvard Tomazetič in skupina volivcev
 1. MIRO STROSAR, roj. 03.07.1948, KAMBREŠKO, ROG 1, mizar – privatna mizarska delavnica. Predl.: Mujo Jakupovič in skupina volivcev
 1. ZDENKO BERNIK, roj. 03.07.1959, KAMBREŠKO 6, strojni ključavničar – ključavničar. Predl.: Edvard Tomazetič in skupina volivcev
 1. NEVA PETERNEL, roj. 05.02.1953, KAMBREŠKO 3, delavka – delavka. Predl.: Edvard Tomazetič in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA ŠT. 2:

Predl.: Edvard Tomazetič in skupina volivcev

 1. SREČKO TOMAZETIČ, roj. 31.05.1967, SREDNJE 4, delavec – delavec
 1. LAMBERT GABRIJELČIČ, roj. 17.09.1933, KAMBREŠKO, SREDNJE 9, strojni mehanik – upokojenec

VOLILNA ENOTA ŠT. 3:

Predl.: Edvard Tomazetič in skupina volivcev

 1. EMIL STRGAR, roj. 22.05.1940, KAMBREŠKO, AVŠKO 4, laborant – upokojenec

VOLILNA ENOTA ŠT. 4:

Predl.: Edvard Tomazetič in skupina volivcev

 1. ZDRAVKO GERBEC, roj. 09.01.1958, ANHOVO, MOČILA 3, voznik – šofer

 

Legenda:

-       osebni podatki kandidatov so vpisani po vrstnem redu: ime in priimek, datum rojstva, stalno bivališče, poklic in delo

-        pomen kratic: predl. – predlagatelj

-        SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

-        LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

 

Številka: 008 – 1/96

Datum: 23. oktobra 1996

Občinska volilna komisija

Predsednica: ALENKA VIDMAR, 1.r.