New Page 1

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2016, 6/2021) in drugega odstavka 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 57/2017, 37/2018), župan Občine Gornji Grad sprejme

 

UGOTOVITVENI SKLEP

O VREDNOSTI TOČKE ZA NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

V LETU 2022 V OBČINI GORNJI GRAD

 

1. člen

Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Gornji Grad se uskladi z indeksom cen življenjskih potrebščin za obdobje IX 21/IX 20 in za leto 2022 znaša 0,00220 €/m2 za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.

 

2. člen

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in se uporablja za leto 2022.

 

Številka: 422-12/2021

Datum: 8.12.2021

 

 

Občina Gornji Grad

 

Anton Špeh, župan