New Page 2

Številka:

007-0005/2015

Občina:

Občina Zreče

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Zreče

Predlagatelj:

Župan Občine Zreče

Zakonska podlaga:

56. člen Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13), 18. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF in 90/12), 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) in 16. člen Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Zreče

Datum:

9.12.2015

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

8. redna seja Občinskega sveta Občine Zreče

Besedilo:

gradivo