I. Lokalni predpisi občine Rače-Fram (1995)
Št.
Predpis
Objava*
Št. objave
Datum objave
1.
Statutarni sklep občine Rače-Fram
MUV
2/1995
10.02.1995
2.
Začasni načrt delovnih mest v občini upravi občine Rače-Fram
MUV
2/1995
24.02.1995
3.
Ugotovitveni sklep
MUV
6/1995
18.05.1995
4.
Statut občine
MUV
11/1995
01.07.1995
5.
Odlok o proračunu občine za leto 1995
MUV
18/1995
08.09.1995
6.
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
MUV
18/1995
20.10.1995
7.
Sklep o mandatu v občinskem svetu
MUV
18/1995
30.11.1995
8.
Poslovnik občinskega sveta
MUV
19/1995
07.12.1995

Opomba:
* MUV – Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije