New Page 2

 

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (nadalje ZLV, Ur. L. RS, št. 72/93, 70/06) je Občinska volilna komisija (v nadaljevanju OVK) na seji 23. oktobra 2006 ugotovila :

 

 

 

 

 

 

 

1. Na rednih volitvah v nedeljo, 22.10.2006 je bilo v volilne imenike za Občino Brda vpisanih 4830 volilnih upravičencev.

 

 

 

 

 

 

 

2. Glasovanja se je udeležilo 3322 volilnih upravičencev, ali 68,78%.

 

 

 

 

 

 

 

3. Nihče ni glasoval s potrdilom.

 

 

 

 

 

 

 

4. Predčasno je glasovalo 54 volilnih upravičencev.

 

 

 

 

 

 

 

5. Po pošti so glasovali 3 volilni upravičenci.

 

 

 

 

 

 

 

6. Od skupno 3322 oddanih glasovnic

 

 

 

- je bilo za župana 3279 veljavnih in 43 neveljavnih, medtem ko je bilo za

 

 

 

- liste kandidatov 3147 veljavnih in 175 neveljavnih.

 

 

 

 

 

 

 

I.    GLASOVANJE ZA ŽUPANA

 

 

 

 

 

 

 

Rezultat glasovanja za župana po vrstnem redu dobljenih glasov od najvišjega pa do najnižjega je naslednji:

 

 

 

1. Franc MUŽIČ, roj.15.10.1946, Medana 7, Dobrovo 2125 ali 64,81%,

 

 

 

2.Joško ZAMAR, roj. 9.12.1960, Neblo 44, Dobrovo 567 ali 17,29%,

 

 

 

3.Golja TRČEK, roj. 9.5.1951, Neblo 12, Dobrovo 485 ali 14,79%

 

 

 

4.Tomaž KUMAR, roj. 31.10.1971, Kojsko 67, Kojsko 102 ali 3,11%.

 

 

 

Za župana je glasovalo 3322 volilnih upravičencev. Po členu 107/1 ZLV je za župana izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov, kar z drugimi besedami pomeni glas več kot od polovice oddanih veljavnih glasov, oziroma 1661 + en glas. Najuspešnejši kandidat Franc Mužič je dobil 2125 glasov, iz česar izhaja, da je bil za župana izvoljen že v prvem krogu.

 

 

 

 

 

 

 

(Vstavi: LV5_14 – Rezultat glasovanja za župana po voliščih.)

 

 

 

 

 

 

 

II.    GLASOVANJE O LISTAH KANDIDATOV

 

 

 

 

 

 

 

Posamezne liste so dobile v posamezni volilni enoti naslednja števila glasov (glej tudi prilogo LV5_21):

 

 

 

 

 

 

 

 

LDS

DeSUS

SLS

AS

SD

BKL

SDS

NSi

Kresnica

Skupaj

Sedeži

Količ.

VE1

585

93

106

53

358

166

347

160

131

1999

10

199,9

VE2

282

88

74

73

183

83

211

84

70

1148

6

191,3

skupaj

867

181

180

126

541

249

558

244

201

3147

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VE 1

VE 2

Liste kandidatov

Kandidati

Kandidati

LDS

Goran Simčič

Milena Klavora

Zvezdan Prinčič

Matjaž Četrtič

Klemen Bajt

DeSUS

Franko Reja

 

SLS

 

Miloš Kumar

AS

 

 

SD

Joško Zamar

Karlo Passoni

Milena Beguš

BKL

Damijan Koncut

 

SDS

Damijan Birtič

Enco Vižintin

Boris Šfiligoj

NSI

Aleš Simčič

 

Kresnica

Franjo Polanc

 

 

 

 

Skupno:

10

6

 

 

 

 

III.    Volitve v svete krajevne in vaških skupnosti

 

 

 

 

 

 

 

Istočasno z rednimi volitvami za župana in v občinski svet pa so se odvile tudi volitve v krajevno skupnost Medana in vaške skupnosti (14). izvoljeni so bili naslednji kandidati:

 

 

 

 

 

 

 

KRAJEVNA SKUPNOST MEDANA

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDAT

ŠTEVILO GLASOV

OSKAR KRISTANČIČ

262

RADO SIRK

252

TJAŽ MUŽIČ

227

MIHAELA ERZETIČ

221

ANDREJ COLJA

202

NEDELKO BUŽINEL

178

ZVEZDAN MIKULIN

165

RADKO PULEC

156

MARJAN RUSJAN

149

 

 

 

 

VAŠKA SKUPNOST BILJANA

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDAT

ŠTEVILO GLASOV

BORUT MIKLAVC

101

EGON IVANČIČ

93

SLAVA OBLJUBEK

84

STOJAN MARINIČ

66

DANILO PODVRŠČEK

66

SILVESTER PERŠOLJA

63

BORIS MARINIČ

56

 

 

 

 

VAŠKA SKUPNOST VIŠNJEVIK

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDAT

ŠTEVILO GLASOV

MARJAN MISIGOJ

134

DAMIJAN KONCUT

125

DARJO SIRK

109

MATEJA SIRK

100

DAMJAN GABRIJELČIČ

83

IZIDOR JANKOVEC

83

RADOVAN DRNOVŠEČK

82

 

 

 

 

VAŠKA SKUPNOST KOŽBANA

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDAT

ŠTEVILO GLASOV

FRANKO TRAKONJA

79

GORAN PERESIN

68

MATEJA MAVRIČ

66

INES BLAŽIČ

63

JOŽEF MAKOČIČ

62

RADOVAN SKUBIN

55

JOŽKO MIKLAVČIČ

48

 

 

 

 

VAŠKA SKUPNOST FOJANA

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDAT

ŠTEVILO GLASOV

JORDAN GOMIŠČEK

86

MARJAN SIMČIČ

83

BOJAN RIBOLICA

83

IGOR KOŽLIN

83

EVARISTO ANZELIN

82

SIMON ŠIBAV

81

VILJEM MAVRIČ

78

 

 

 

 

VAŠKA SKUPNOST NEBLO

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDAT

ŠTEVILO GLASOV

DAMJAN MAVRIČ

279

MARKO REJA

276

MATJAŽ PERŠOLJA

265

EDBIN ERZETIČ

263

BORIS SIRK

257

ROBERT KRISTANČIČ

256

ZORAN BLAŽIČ

236

MILUTIN MARKOVIČ

226

ANICA TOMAŽIČ

222

SEVERIN GAŠPARIN

217

VALENTINO OREL

213

 

 

 

 

VAŠKA SKUPNOST KOZANA

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDAT

ŠTEVILO GLASOV

EDVARD REYA

148

ROK PRINČIČ

147

MIRAN PRINČIČ

140

ALEKS MAVRIČ

134

BORUT REJA

131

MATIJA JAKIN

126

MITJA JAKONČIČ

109

 

 

 

 

VAŠKA SKUPNOST VIPOLŽE

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDAT

ŠTEVILO GLASOV

MIRAN PRINČIČ

155

MARJAN ČADEŽ

133

MAJDA VALENTINČIČ

128

JADRAN STREHAR

123

OSKAR BENSA

121

DARKO TOMŠIČ

114

BORIS ROŽIČ

110

 

 

 

 

VAŠKA SKUPNOST DOBROVO

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDAT

ŠTEVILO GLASOV

TATJANA VERDERBER

225

DEJAN SIMČIČ

208

TOMAŽ MARKOČIČ

203

SANDI MARINIČ

196

VOJKO JURIČ

192

VILJEM SIRK

185

MAJDA MARKOČIČ

183

ROBERT BUČINEL

181

STANKO GORJUP

180

BORIS MARKOČIČ

177

 

 

 

 

VAŠKA SKUPNOST HUM

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDAT

ŠTEVILO GLASOV

MARKO ČEBRON

194

STOJAN TERČIČ

184

DOMEN DRUFOVKA

181

DAVID VALENTINČIČ

173

FABJAN HLEDE

163

STOJKO JANČIČ

149

IVO JERICIJO

148

KLAVDIJO NIKOLAVČIČ

143

ALOJZ ROŽIČ

140

 

 

 

 

VAŠKA SKUPNOST VEDRIJAN

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDAT

ŠTEVILO GLASOV

DAVORIN PELICON

73

TOMAŽ KONCUT

71

SIMON MARINIČ

70

RADOVAN MARINIČ

70

ANDREJ MARINIČ

67

CVETKO GABRIJELČIČ

66

VALENTINA MARINIČ

66

SANDI MERVIČ

64

HERMAN MARINIČ

61

 

 

 

 

VAŠKA SKUPNOST CEROVO

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDAT

ŠTEVILO GLASOV

GORAN DEBENJAK

159

DAVORIN KORŠIČ

148

SREČKO TRONIKAR

145

DUŠKO DOMENIS PRINČIČ

144

ADRIJAN ROŽIČ

143

GREGOR PRINČIČ

131

VILKO PRINČIČ

127

EGON NIKOLAVČIČ

127

MARJETKA KRAŠČEK

123

 

 

 

 

VAŠKA SKUPNOST VRHOVLJE

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDAT

ŠTEVILO GLASOV

HERMAN DRNOVŠČEK

50

MILAN ZIMIC

47

ZORAN MUŽIČ

45

MARIJA ERIKA FACCHINI

45

ALEKSIJ MAVRIČ

45

BOŠTJAN MAVRIČ

42

ALJOŠA MARKOČIČ

41

BOJAN MAVRIČ

38

DENIS GERBEC

36

 

 

 

 

VAŠKA SKUPNOST KOJSKO

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDAT

ŠTEVILO GLASOV

MILAN BEGUŠ

141

INGRID KUMAR

128

IZTOK ČETRTIČ

123

DUŠAN MATJAC

123

KAZIMIR PAHOR

122

KARLO PASSONI

115

ETJEN BIZAJ

114

MILOŠ KUMAR

107

MITJA SKUBIN

104

 

 

 

 

VAŠKA SKUPNOST ŠMARTNO

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDAT

ŠTEVILO GLASOV

KLEMEN BAJT

236

EGON PERŠOLJA

218

MILOŠ PRINČIČ

217

FRANKO VENDARMIN

207

DARJO VENDRAMIN

201

VLADIMIR TADIČ

201

MILOJKA LENARČIČ

198

KRISTJAN KAVČIČ

197

ROMINA LIPICER

183

 

 

 

 

Datum: 27.10.2006

 

 

 

Številka: 040/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednik občinske volilne komisije občine Brda

 

Ervin Šuligoj l.r.