New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Cerkno

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Cerkno

Predlagatelj:

Župan Občine Cerkno

Zakonska podlaga:

96. in 98. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člen Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Cerkno

Datum:

17.4.2019

Priloge:

1, 2, 3, 4

Vabilo na sejo:

4. redna seja Občinskega sveta Občine Cerkno

Besedilo:

gradivo