POROČILO
 
 
Občinske volilne komisije o rezultatih drugega kroga nadomestnih volitev za župana Občine Rače - Fram
 
Poročilo zajema delo OVK ob izvedbi volitev drugega kroga nadomestnih volitev za župana občine Rače - Fram dne 8.junij 1997.
 
I.
 
Na nadomestnih volitvah dne 8. junija 1997 je imelo na 12 voliščih pravico glasovati 4775 volivcev, ki so vpisani v volilni imenik.
 
II.
 
Glasovalo je 2782 volivcev, kar pomeni, da je bila udeležba 58,26%.
 
III.
 
 
Veljavnih glasovnic glasovnic je bilo 2752.
posamezna kandidat sta dobila naslednje število glasov:
 
 
Kandidat: št. Glasov % glasov
 
 
1. Branko Ledinek 1525 55,41
 
 
2. Miran Predikaka 1227 44,59
 
IV.
 
Za župana občine Rače - Fram je bil v drugem krogu nadomestnih volitev za župana dne 8. junija 1997 izvoljen;
 
 
g. Branko Ledinek, roj. 14.04.1958, stanuje Fram 26, po poklicu inženir agronomije, vodja odkupa mleka.
 
 
Predsednik OVK
 
 
Marjan Glavar, dipl.iur.,s.r.