New Page 2

Popravek

V Statutu Občine Bled (prečiščeno besedilo), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 119/03 z dne 4. 12. 2003, se 1. in 4. točka drugega odstavka 2. člena pravilno glasita:

»1. Krajevna skupnost Bled, ki obsega območje mesta Bled, razen Katastrske občine Rečica in dela Rečiške ceste s hišnimi št. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 15a in 17.

4. Krajevna skupnost Rečica, ki obsega območje Katastrske občine Rečica in del Rečiške ceste s hišnimi št. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 15a in 17.«.

Št. 00103-1/2003

Bled, dne 1. avgusta 2006

Župan

Občine Bled

Jože Antonič l.r.