New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predlagatelj:

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Zakonska podlaga:

5. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člen Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik , št. 22/10 in 12/14)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Datum:

7.12.2017

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

22. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Besedilo:

gradivo