New Page 1

Kataster gospodarske infrastrukture

1. Naziv institucije:

Občina Dobrovnik
2. Naziv zbirke podatkov: Kataster gospodarske infrastrukture
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Po 35. členu Zakona o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/ uprava lokalne skupnosti vodi kataster gospodarske infrastrukture.

5. Pravne podlage: Zakon o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/ SOP 2010-01-4216
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): urejanje prostora, nepremičnine
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Dobrovnik
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 19.10.2010
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Tajnica občinske uprave: Ester Povše, e-pošta: ester.povse@dobrovnik.si