New Page 2

Številka:

007-10/2020-2

Občina:

Občina Komen

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Komen

Predlagatelj:

Župan Občine Komen

Zakonska podlaga:

32. in 35. člen Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06- ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11-ORZGJS40) in 16. člen Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Komen

Datum:

29.6.2020

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

12. redna seja Občinskega sveta Občine Komen

Besedilo:

gradivo