New Page 1

 

Na podlagi 6. in 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Žetale na redni seji dne 13. 9. 2000 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o prazniku Občine Žetale

 

 

1. člen

 

 

Občina Žetale ima svoj občinski praznik

 

 

2. člen

 

 

Prvi praznik Občine Žetale je Kostanjev piknik in se organizira tretji vikend v mesecu oktobru leta 2000. Vsako naslednje leto se določi praznik Občine Žetale pri sprejetju občinskega proračuna in se takrat zagotovijo sredstva v ta namen.

 

 

3. člen

 

 

Občina Žetale obeležuje svoj občinski praznik s slavnostno sejo občinskega sveta in ostalimi prireditvami.

 

 

4. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 062-0017/2000-3

 

 

Žetale, dne 13. septembra 2000.

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l. r.