New Page 2

Na podlagi Odloka o organizaciji in načinu dela vaških odborov (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/09) in v skladu z 68. členom Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 2. redni seji, dne 27. 11. 2014, sprejel

S K L E P

o imenovanju članov Vaških odborov Občine Trnovska vas

1. člen

V VAŠKI ODBOR BIŠ SE IMENUJEJO:

 

Predsednik:

Moharič Slavko, 

Biš 15 a, 2254 Trnovska vas,

Člani: 

Čeh Janez,

Biš 14 a, 2254 Trnovska vas,

 

Kuhar Vladko,

Biš 42, 2254 Trnovska vas,

 

Petrič Janez,            

Biš 67, 2254 Trnovska vas,

 

Kuzminski Bojan,           

Biš 71, 2254 Trnovska vas.

2. člen

V VAŠKI ODBOR BIŠEČKI VRH SE IMENUJEJO:

 

Predsednik:

Muršec Silvo,

Bišečki Vrh 33, 2254 Trnovska vas,

Člani:

Lorenčič Denis,

Bišečki Vrh 46, 2254 Trnovska vas,

 

 Polanec Jože,

Bišečki Vrh 58, 2254 Trnovska vas,

 

Muršec Dušan,            

Bišečki Vrh 59, 2254 Trnovska vas,   

  Kramberger Matej, Bišečki Vrh 62, 2254 Trnovska vas.

3. člen

V VAŠKI ODBOR ČRMLJA SE IMENUJEJO:

 

Predsednik:

Korent Roman,  

Črmlja 12, 2254 Trnovska vas,

Člani:

Mihelak Milan,

Črmlja 4, 2254 Trnovska vas,

 

Gradišnik Matej, 

Črmlja 8 a, 2254 Trnovska vas,

 

Mesarec Marjan,            

Črmlja 16, 2254 Trnovska vas,

  Korent Janez,   Črmlja 20, 2254 Trnovska vas.

4. člen

V VAŠKI ODBOR LOČIČ SE IMENUJEJO:

 

Predsednik:

Bezjak Aleksander,

Ločič 27, 2254 Trnovska vas,

Člani:

Marot Andrej,

Ločič 4 a, 2254 Trnovska vas,

 

Tašner Matej,

Ločič 14, 2254 Trnovska vas,

 

Benko Peter,

Ločič 23, 2254 Trnovska vas,

 

Arnuga Franc,

Ločič 2, 2254 Trnovska vas.

5. člen

V VAŠKI ODBOR SOVJAK SE IMENUJEJO:

 

Predsednik:

Maguša Danijel,  

Sovjak 1 a, 2254 Trnovska vas,

Člani:

Majerič Srečko,  

Sovjak 4, 2254 Trnovska vas,

 

Lovrenčič Nataša,

Sovjak 10, 2254 Trnovska vas,

 

Kuhar Ivan,

Sovjak 12, 2254 Trnovska vas,

 

Krajnc Primož,    

Sovjak 14 a, 2254 Trnovska vas.

6. člen

V VAŠKI ODBOR TRNOVSKA VAS SE IMENUJEJO:

 

Predsednik:

Nedelko Ervin,

Trnovska vas 8, 2254 Trnovska vas,

Člani: 

Ivančič Boris,   

Trnovska vas 6, 2254 Trnovska vas,

 

 Mohorič Robert,

Trnovska vas 33, 2254 Trnovska vas,

 

 Arnuga Miran,

Trnovska vas 44 a, 2254 Trnovska vas,

 

Pihler Milan,

Trnovska vas 47 b, 2254 Trnovska vas.

7. člen

V VAŠKI ODBOR  TRNOVSKI VRH SE IMENUJEJO:

 

Predsednica:

Zorko Slavica,

Trnovski Vrh 13, 2254 Trnovska vas,

Člani:

Brumen Miran, 

Trnovski Vrh 14, 2254 Trnovska vas,

 

Arnuš Marija,

Trnovski Vrh 28, 2254 Trnovska vas,

 

Franci Matjašič,

Trnovski Vrh 29, 2254 Trnovska vas,

 

Fras Janez,

Trnovski Vrh 41, 2254 Trnovska vas.

8. člen

Mandat članov vaškega odbora je vezan na mandat Občinskega sveta Občine Trnovska vas.

9. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 032 0/2-3/2014-11s

Datum: 27. 11. 2014

 

Župan Občine Trnovska vas:

Alojz Benko, dipl.upr.org.