New Page 2

 

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 32. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejel

 

 

S P R E M E M B O     S T A T U T A

 

 

Občine Divača

 

 

1. člen

 

 

V Statutu Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) se spremeni prvi odstavek 1. člena tako, da se črta naselje »Ostrovica«.

 

 

2. člen

 

 

Sprememba statuta začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. OS 32/17

 

 

Divača, dne 29. junija 2006

 

 

Župan

    Občine Divača

    Rajko Vojtkovszky l.r.