New Page 1

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin 1/2007) je občinski svet občine Cirkulane dne 27.10.2008 na 18. redni seji sprejel naslednji:

 

 

 

 

 

SKLEP

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

Občinski svet občine Cirkulane daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest, številu in vrsti oddelkov ter zvišanju normativa za število otrok, in sicer dva otroka v vsakem oddelku za OE vrtec Cirkulane.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Sklep začne veljati takoj.

 

 

 

 

 

Št.: 007-69/2008

 

 

Datum: 27.10.2008

 

 

 

 

 

 

Občina Cirkulane

 

Župan Janez Jurgec