New Page 2

Številka:

007-6/2019-13-402101

Občina:

Mestna občina Kranj

Organ sprejema:

Mestni svet Mestne občine Kranj

Predlagatelj:

Župan Mestne občine Kranj

Zakonska podlaga:

6. in 54. člen Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 73/19) in 22. člen Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, uradno prečiščeno besedilo — UPB3, št. 134/20)

Pripravljavec:

Občinska uprava Mestne občine Kranj

Datum:

1.3.2021

Priloge:

1

Vabilo na sejo:

24. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj

Besedilo:

gradivo