Na podlagi 105. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 72/93, 7/94, 70/95) občinska volilna komisija Rače -Fram
 
R a z p i s u j e
 
 
Nadomestne volitve župana občine Rače -Fram
 
1. Nadomestne volitve župana občine Rače- Fram bodo v nedeljo 25.5.1997.
 
 
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje 24.3.1997.
 
 
Rače, 18.3.1997
 
 
Predsednik
 
 
Občinske volilne komisije
 
 
Marjan Glavar, s.r.