New Page 1

Na podlagi 6. člena Odloka o režijskem obratu v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 107/10), 6., 6.a in 6.b člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o režijskem obratu v Občini Cankova (Uradni list RS št. 93/15 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 48/21) in 20. člena Statuta Občine Cankova (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/21), je Občinski svet Občine Cankova na 17. redni seji dne 9. 9. 2021 sprejel

 

SKLEP

O CENIKU STORITEV REŽIJSKEGA OBRATA OBČINE CANKOVA

 

1. člen

S tem sklepom se določijo cene storitev, ki jih opravlja režijski obrat Občine Cankova v okviru svojih dejavnosti.

 

2. člen

 

Vrsta storitve:

Cena brez DDV:

Delovna ura delavca za enostavna dela

10,00 eur/uro

Delovana ura delavca z uporabo orodja oz. mehanizacije na bencinski pogon (motorna žaga, kosilnica…)

20,00 eur/uro

Delovna ura delavca z delovnim strojem

30,00 eur/uro

Prevoz z osebnim vozilom

1,00 eur/km

Prevoz s kombijem

1,50 eur/km

Najem plakatnega mesta do dimenzije B1 za tržne dejavnosti

2,00 eur/dan

Najem plakatnega mesta do dimenzije B1 za neprofitne organizacije

s sedežem izven Občine Cankova

0,50 eur/dan

 

K navedenim cenam se prišteje 22 % DDV.

 

3. člen

Sklep o ceniku storitev Režijskega obrata Občine Cankova začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 354-25a /2021

Datum: 9. 9. 2021

 

 

Občina Cankova

 

Danilo Kacijan, župan