New Page 1

Na podlagi 37. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2019) ter 18. člena Statuta Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2018), je Občinski svet Občine Šalovci na 22. redni seji, dne 22. decembra 2021 sprejel naslednji

 

SKLEP

O DOLOČITVI VIŠINE ENKRATNE ZAKUPNINE ZA ŽARNI ZID NA POKOPALIŠČU V NASELJU MARKOVCI

 

1. člen

Ta sklep določa višino enkratne zakupnine žarne niše v žarnem zidu na pokopališču v naselju Markovci.

 

2. člen

Enkratna zakupnina žarne niše v žarnem zidu znaša  1.000,00  EUR brez 22 % DDV oziroma 1.220,00 EUR z 22 % DDV.

 

3. člen

Zakupnik vzame v zakup žarno nišo za določen čas 10 let, z možnostjo podaljšanja zakupa.

 

4. člen

Letna grobnina za žarne niše se obračuna v skladu s sprejetim letnim cenikom upravljavca pokopališč.

 

5. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.01.2022.

 

Številka: 354-32/2021-1

Datum: 22. 12. 2021

 

 

Občina Šalovci

 

Iztok Fartek, župan