New Page 1

 

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98 in 84/98) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na 3. seji dne 2. 2. 1999 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o določitvi cene programa vzgojno-varstvenih storitev v vzgojno-varstveni enoti Ringaraja

 

 

1. člen

 

 

Cena programa priprave otrok na vstop v osnovno šolo v vzgojno-varstveni enoti Ringaraja znaša mesečno 14.874 SIT.

 

 

2. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

Št. 38005-1/98

 

 

Dobrepolje, dne 2. februarja 1999.

 

 

Župan

 

 

Občine Dobrepolje

 

 

Anton Jakopič l. r.