New Page 1

 

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 8. člena Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 20/00) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 34. seji dne 5. 4. 2006 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 3/04).

 

 

2. člen

 

 

V 8. členu se v tabeli pod besedilom Javne poti (s skrajšano oznako JP) v mestu Kranj, naseljih in med naselji Mestne občine Kranj pod zaporedno št. 501, 502 in 503 dodajo nove javne poti:

 

 

+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+

 

 

| Zap. |  Št. |Potek|Začetek|    Konec   |Kategorija| Dolžina| Skupna|Dolžina|

 

 

|  št. |ceste/|ceste| ceste/|ceste/odseka|   ceste  |    v   |dolžina|ceste v|

 

 

|ceste/|odseka|     | odseka|            |          |sosednji|ceste v| občini|

 

 

|odseka|      |     |       |            |          |občini v|   m   |  v m  |

 

 

|      |      |     |       |            |          |    m   |       |       |

 

 

|      |      |     |       |            |          |        |       |       |

 

 

+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+

 

 

|      |      |     |       |            |          |        |       |       |

 

 

+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+

 

 

|501   |JP    |Voge1|       |            |          |        |       |       |

 

 

|      |687930|     |       |            |          |        |       |       |

 

 

|      |      |     |       |            |          |        |       |       |

 

 

+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+

 

 

|1501,1|JP    |Voge1|drž.   |meja z      |        JP|     260| 624,82| 364,82|

 

 

|      |687930|     |cesta  |Občino      |          |        |       |       |

 

 

|      |      |     |       |Šenčur      |          |        |       |       |

 

 

|      |      |     |       |            |          |        |       |       |

 

 

+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+

 

 

|      |      |     |       |            |          |        |       |       |

 

 

+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+

 

 

|502   |JP    |Voge2|       |            |          |        |       |       |

 

 

|      |687940|     |       |            |          |        |       |       |

 

 

|      |      |     |       |            |          |        |       |       |

 

 

+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+

 

 

|1502,1|JP    |Voge2|Voge 1 |meja z      |        JP|      20| 361,39| 341,39|

 

 

|      |687940|     |       |Občino      |          |        |       |       |

 

 

|      |      |     |       |Šenčur      |          |        |       |       |

 

 

|      |      |     |       |            |          |        |       |       |

 

 

+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+

 

 

|      |      |     |       |            |          |        |       |       |

 

 

+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+

 

 

|503   |JP    |Voge3|       |            |          |        |       |       |

 

 

|      |687950|     |       |            |          |        |       |       |

 

 

|      |      |     |       |            |          |        |       |       |

 

 

+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+

 

 

|1503,1|JP    |Voge3|Voge 1 |Voge 1      |        JP|       0|1060,00|1060,00|

 

 

|      |687950|     |       |            |          |        |       |       |

 

 

|      |      |     |       |            |          |        |       |       |

 

 

+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+-------+-------+

 

 

3. člen

 

 

V 8. členu se javni poti JP 687990 zaporedna številka 501 spremeni v zaporedno številko 504.

 

 

4. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 371-0112/2006-46/04

 

 

Kranj, dne 6. aprila 2006

 

 

Župan

    Mestne Občine Kranj

    Mohor Bogataj l.r.