New Page 2

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah Občinska volilna komisija Turnišče izdaja poročilo o izidu lokalnih volitev 94 v občini Turnišče, ki so bile 4. 12. 1994, in sicer.

 

I

Uradni izidi volitev za župana občine Turnišče

Skupno število volivcev na območju            2685

Oddanih glasovnic                             1726

Neveljavnih glasovnic                          112

Veljavnih glasovnic                           1614

 

Kandidat                                       Št., gl.     %

-----------------------------------------------------------------

1. Avgust Sobočan, Nedelica 128/a              445          27,57

2. Jože Kocet, Mladinska 15, Turnišče          1169         72,43

-----------------------------------------------------------------

Za župana občine Turnišče je bil izvoljen Jože Kocet, Mladinska 15, Turnišče.

 

II

Začasni uradni izidi volitev za člane občinskega sveta občine Turnišče

Skupno število volivcev na območju občine                   2685

Skupaj glasovalo                                            1727

% udeležbe v občini                                        64,32

Neveljavne glasovnice v volilni enoti št. 1                  138

Neveljavne glasovnice v volilni enoti št. 2                   92

Veljavne glasovnice v volilni enoti št. 1                    981

Veljavne glasovnice v volilni enoti št. 2                    516

 

Mandati za občinski svet po volilnih enotah Volilna enota številka 1:
1. lista: Nestrankarska lista volivcev Turnišče-Renkovci »Za lepše življenje«
1 mandat. 1. Jožef Bence, Štefana Kovača 19, Turnišče
2. lista: Slovenska ljudska stranka – SLS 4 mandate
1. Edvard Špilak, Gajska 3, Turnišče
2. Franc Režonja, Renkovci 81
3. Ladislav Seči, Štefana Raja 15, Turnišče
4. Alojz Ratnik, Štefana Kovača 14, Turnišče
3. lista: Socialdemokratska stranka Slovenije – SDSS
1 mandat
1. Marijan Zver, Štefana Kovača 62, Turnišče
4. lista: Slovenski krščanski demokrati – SKD
2 mandata
1. Jožef Zver, Čevljarska 25, Turnišče
2. Renata Koren, Renkovci 59 Volilna enota številka 2:
2. lista: Slovenska ljudska stranka – SLS 2 mandata
1. Jožef Koznicov, Gomilica 19
2. Štefan Kučko, Nedelica 108/a
4. lista: Slovenski krščanski demokrati – SKD 3 mandate
1. Štefan Prša, Nedelica 23/a
2. Štefan Sobočan, Gomilica 101
3. Jožef Hanc, Gomilica 135 Ostale liste niso dobile mandatov. Izvoljeni člani občinskega sveta Turnišče so: Volilna enota številka 1 Turnišče – Renkovci (8 članov)
1. Jožef Bence, Štefana Kovača 19, Turnišče
2. Edvard Špilak, Gajska 3, Turnišče
3. Franc Režonja, Renkovci 81
4. Ladislav Seči, Štefana Raja 15, Turnišče
5. Alojz Ratnik, Štefana Kovača 14, Turnišče
6. Marijan Zver, Štefana Kovača 62, Turnišče
7. Jožef Zver, Čevljarska 25, Turnišče
8. Renata Koren, Renkovci 59
Volilna enota številka 2 Gomilica-Nedelica (5 članov)
1. Jožef Koznicov, Gomilica 19
2. Štefan Kučko, Nedelica 108/a
3. Štefan Prša, Nedelica. 23/a.
4. Štefan Sobočan, Gomilica 101 5. Jožef Hanc, Gomilica 135

 

Št. 87/94

Turnišče, dne 8. decembra 1994.

Predsednica
Občinske volilne
komisije
Turnišče
Jasna Bračič l. r.