New Page 2

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) in prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 ZORed) je Občinski svet Občine Zavrč na 36. redni seji dne 28. 6 2010 sprejel

S K L E P

o potrditvi novelacije 1 občinskega programa

varnosti Občine Zavrč

1.

Občina Zavrč potrjuje novelacijo 1. občinskega programa varnosti Občine Zavrč.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zavrč, dne 28. junija 2010

Župan

Občine Zavrč

Miran Vuk l.r.