Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 24/95, 20/95, 63/95, 65/95, 73/95, 9/96, 14/96, 26/97, 70/97, 10/98, in 20/00) in 13. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 124/00) je Občinski svet občine Markovci na 6. izredni seji Občinskega sveta občine Markovci dne 15. 12. 2000 sprejel
 
S K L E P
 
 
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Markovci za leto 2001
 
 
1. člen
 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Markovci za leto 2001 znaša 0.389 SIT.
 
2. člen
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
 
 

Št. 423-06/00-1
Markovci, dne 15. decembra 2000.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.