New Page 1

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 56/00, 52/01, 3/04 in 120/05) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 15. redni seji dne 18. decembra 2012 sprejel

 

S K L E P 
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2013

 

1. člen

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2013 znaša 0,00062719 EUR/m2.

 

2. člen

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013.

 

Št. 422-0002/2012-2

Murska Sobota, dne 18. decembra 2012

 

Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
Anton Štihec l.r.