New Page 2

Številka:

610-0001/2016-11

Občina:

Občina Prevalje

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Prevalje

Predlagatelj:

Župan Občine Prevalje

Zakonska podlaga:

22. člen Zakona o  uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 17. člen Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Prevalje

Datum:

15.1.2016

Priloge:

1

Vabilo na sejo:

12. redna seja Občinskega sveta Občine Prevalje

Besedilo:

gradivo