New Page 2

Na podlagi sprejetega statuta dne 20.04.1995, občina Cerklje izdaja

 

SKLEP

o povprečni gradbeni ceni stanovanj

in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč

v občini Cerklje za leto 1996

 

1.

Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine v družbeni gradnji je:

 

- naselje Cerklje    94.562,00 SIT

- ostala območja    80.377,70 SIT

2.

Povprečni stroški komunalnega urejanja zemljišč so:

 

                              Individualna raba       kolektivna raba

- naselje Cerklje     8.575,00 SIT/m2          8.575,00 SIT/m2

- ostala območja    7.288,80 SIT/m2          7.288,80 SIT/m2

 

3.

Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine v družbeni gradnji in povprečni stroški komunalnega urejanja zemljišč so določeni na dan 31.12.1995.

 

4.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ul. Republike Slovenije.

 

Številka: 554/96

Datum: 24.04.1996

župan

Franc Čebulj