New Page 1

Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja

1. Naziv institucije:

Občina Tišina
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Hramba v mapah in/ali registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.

5. Pravne podlage:

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/ SOP 1992-01-0459

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): zdravstveno varstvo
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Tišina
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki niso javno dostopni.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 14.10.1994
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktorica občinske uprave: mag. Mateja Krizmanič Telkeš, e-pošta: mateja.krizmanic-telkes@tisina.si