New Page 2

OBČINA LJUTOMER IN

PODJETJE SEGRAP, d.o.o., Ljutomer

 

objavljata

 

INFORMATIVNI RAZPIS ZA

ODKUP OZ. NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV NAD NOVOZGRAJENO POŠTO V LJUTOMERU

 

 

PREDVIDENA LOKACIJA: Ljutomer,  ulica Rajh Nade, nasproti Avtobusne postaje;

 

OBJEKT: novogradnja, objekt vseljiv konec leta 2004;

 

PROSTORI: I. in II. nadstropje nad poslovno zgradbo Pošte;

 

KVADRATURA: prilagoditev glede na potrebe potencialnih kupcev oz. najemnikov.

 

Vse interesente pozivamo, da podajo pisno vlogo za odkup oz. najem poslovnih prostorov najpozneje do 1. 3. 2004 na naslov Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer ali na naslov Segrap, d.o.o., Glavni Trg 13, 9240 Ljutomer.

 

Z vsemi potencialnimi interesenti bomo opravili individualne razgovore in upoštevali potrebe in želje ob sami zasnovi objekta.

 

 

Občina Ljutomer in  Segrap, d.o.o.