New Page 2
 

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in njegove dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 19. redni seji dne 7. 7. 2009 sprejel

 

ODLOK

 

o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled

 

1. člen

 

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

 

2. člen

 

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

 

Lokalne ceste v naseljih Občine Bled z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:

 

– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ),

 

– mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).

 

3. člen

 

Lokalne ceste so:

 

– ceste med naselji v Občini Bled in ceste med naselji v Občini Bled in naselji v sosednjih občinah,

 

– ceste v mestu Bled in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.

 

4. člen

 

Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Bled in med naselji v Občini Bled in naselji v sosednjih občinah so:

 

+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+

 

|Zap.| Cesta| Odsek|Začetek|Potek     | Konec|Dolžina|Preostala | Vrsta |

 

| št.|      |      | odseka|          |odseka|  [m]  |dolžina v |prometa|

 

|    |      |      |       |          |      |       | sosednji |       |

 

|    |      |      |       |          |      |       |  občini  |       |

 

|    |      |      |       |          |      |       |   [m]    |       |

 

+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+

 

| 1. |012010|012011|  C R1 |Koritno – |C     |1.241  |          |   V   |

 

|    |      |      |  209  |Ribno     |012030|       |          |       |

 

+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+

 

| 2. |012020|012021|  C R1 |Bled –    |C 635 |4.543  |1.532     |   V   |

 

|    |      |      |  209  |Ribno –   |      |       |Radovljica|       |

 

|    |      |      |       |Bodešče – |      |       |          |       |

 

|    |      |      |       |Lancovo   |      |       |          |       |

 

+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+

 

| 3. |012020|012022|   O   |Ribno –   |C     |39     |          |   V   |

 

|    |      |      | 012020|priključek|012050|       |          |       |

 

+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+

 

| 4. |012030|012031|  C R1 |Bled –    |C     |2.954  |          |   V   |

 

|    |      |      |  209  |Koritno – |012020|       |          |       |

 

|    |      |      |       |Bodešče   |      |       |          |       |

 

+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+

 

| 5. |012050|012051|  C R1 |Bled –    |C     |2.422  |          |   V   |

 

|    |      |      |  209  |Mlino –   |012020|       |          |       |

 

|    |      |      |       |Selo –    |      |       |          |       |

 

|    |      |      |       |Ribno     |      |       |          |       |

 

+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+

 

| 6. |012060|012061|   C   |Rečica –  |C 905 |403    |2.151     |   V   |

 

|    |      |      | 012070|Poljšica  |      |       |Gorje     |       |

 

|    |      |      |       |– Zg.     |      |       |          |       |

 

|    |      |      |       |Gorje     |      |       |          |       |

 

+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+

 

| 7. |012070|012071|  C R1 |Garaže –  |C R3  |3.443  |          |   V   |

 

|    |      |      |  209  |Zaka –    |634   |       |          |       |

 

|    |      |      |       |Rečica    |      |       |          |       |

 

+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+

 

| 8. |012070|012072|   O   |Vila Bled |C R1  |30     |          |   V   |

 

|    |      |      | 012071|–         |209   |       |          |       |

 

|    |      |      |       |priključek|      |       |          |       |

 

+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+

 

| 9. |012080|012081|  C R1 |Boh. Bela |C R1  |4.204  |          |   V   |

 

|    |      |      |  209  |– Obrne   |209   |       |          |       |

 

+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+

 

| 10.|012090|012091|  C R1 |C R1 209  |Z     |2.793  |          |   V   |

 

|    |      |      |  209  |–         |Kuplje|       |          |       |

 

|    |      |      |       |Kupljenik |      |       |          |       |

 

+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+

 

| 11.|012100|012101|   C   |Gmajna –  |C R3  |1.411  |1.580     |   V   |

 

|    |      |      | 150060|Podhom –  |634   |       |Gorje     |       |

 

|    |      |      |       |Fortuna   |      |       |          |       |

 

+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+

 

| 12.|150060|150061|  C R3 |Breg –    |C R3  |2.742  |3.406     |   V   |

 

|    |      |      |  637  |Piškovica |634   |       |Žirovnica |       |

 

|    |      |      |       |– Bled    |      |       |          |       |

 

+----+------+------+-------+----------+------+-------+----------+-------+

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Bled znaša 26.225 m (26,225 km).

  Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Bled znaša 65.363 m (65,363 km).
 

5. člen

 

Lokalne ceste v mestu Bled in v naseljih v Občini Bled z uvedenim uličnim sistemom so razvrščene v podkategorije, kot sledi:

 

– Zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ):

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|Zap.| Cesta| Odsek|Začetek|  Potek     | Konec|Dolžina|Preostala| Vrsta |

 

| št.|      |      | odseka|            |odseka|  [m]  |dolžina v|prometa|

 

|    |      |      |       |            |      |       | sosednji|       |

 

|    |      |      |       |            |      |       |  občini |       |

 

|    |      |      |       |            |      |       |   [m]   |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 1. |013010|013011|  C R1 |Gregorčičeva|C R1  | 1.188 |         |   V   |

 

|    |      |      |  209  |–           |209   |       |         |       |

 

|    |      |      |       |Kajuhova    |      |       |         |       |

 

|    |      |      |       |cesta       |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 2. |013030|013031|  C R3 |Trubarjeva  |C     |  426  |         |   V   |

 

|    |      |      |  634  |–           |013080|       |         |       |

 

|    |      |      |       |Mladinska   |      |       |         |       |

 

|    |      |      |       |cesta       |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 3. |013070|013071|   C   |Blejska     |C     | 1.564 |         |   V   |

 

|    |      |      | 150060|cesta –     |012100|       |         |       |

 

|    |      |      |       |Sebenje     |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 4. |013080|013081|  C R1 |Seliška     |C R3  | 1.277 |         |   V   |

 

|    |      |      |  209  |cesta       |634   |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

Skupna dolžina zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Bled znaša 4.455 m (4,455 km).

 

– Mestne in krajevne ceste (LK):

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+

 

|Zap.| Cesta| Odsek|Začetek|  Potek    | Konec|Dolžina|Preostala| Vrsta |

 

| št.|      |      | odseka|           |odseka|  [m]  |dolžina v|prometa|

 

|    |      |      |       |           |      |       | sosednji|       |

 

|    |      |      |       |           |      |       |  občini |       |

 

|    |      |      |       |           |      |       |   [m]   |       |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+

 

| 1. |012040|012041|  C R1 |Cankarjeva |O     |  780  |         |   V   |

 

|    |      |      |  209  |cesta      |512531|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+

 

| 2. |013020|013021|   C   |Župančičeva|C     |  782  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012070|cesta      |013020|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+

 

| 3. |013040|013041|  C R3 |Prešernova |C     |  311  |         |   V   |

 

|    |      |      |  634  |–          |013030|       |         |       |

 

|    |      |      |       |Mladinska  |      |       |         |       |

 

|    |      |      |       |cesta      |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+

 

| 4. |013040|013042|   O   |Črtomirova |C     |  523  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013041|ulica      |013080|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+

 

| 5. |013050|013051|  C R3 |Riklijeva  |Z     |  246  |         |   V   |

 

|    |      |      |  634  |cesta      |cerkev|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+

 

| 6. |013060|013061|  C R3 |Triglavska |C     |  513  |         |   V   |

 

|    |      |      |  634  |cesta      |012060|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+

 

| 7. |013510|013511|  C R1 |Pot na     |Z HŠ  |  322  |         |   V   |

 

|    |      |      |  209  |Lisice     |17    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+

 

| 8. |013520|013521|  C R3 |Cesta      |O     |  263  |         |   V   |

 

|    |      |      |  634  |svobode    |513511|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+

 

| 9. |013530|013531|  C R3 |Grajska    |C     |  530  |         |   V   |

 

|    |      |      |  634  |cesta –    |013520|       |         |       |

 

|    |      |      |       |čez        |      |       |         |       |

 

|    |      |      |       |Bledec     |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+

 

| 10.|013540|013541|  C R3 |Grajska    |Z grad|  625  |         |   V   |

 

|    |      |      |  634  |cesta –    |      |       |         |       |

 

|    |      |      |       |Blejski    |      |       |         |       |

 

|    |      |      |       |grad       |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+

 

| 11.|013550|013551|  C R3 |Koroška    |Z grad|  354  |         |   V   |

 

|    |      |      |  634  |cesta      |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+

 

| 12.|013560|013561|  C R3 |Razgledna  |C     |  218  |511 Gorje|   V   |

 

|    |      |      |  634  |cesta      |012060|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+

 

| 13.|013570|013571|   C   |Ledina     |O     |  531  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013070|           |013573|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+

 

| 14.|013570|013572|   C   |Rebr       |Z HŠ  |  433  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013070|           |44    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+

 

| 15.|013570|013573|   O   |Stegne     |O     |  489  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013572|           |013573|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+

 

| 16.|013580|013581|   C   |Izletniška |Z     |  757  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012020|ulica      |hotel |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+

 

| 17.|013580|013582|   C   |Savska     |O     |  828  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012020|cesta      |013583|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+

 

| 18.|013580|013583|   O   |Gorenjska  |O     |  702  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013581|ulica      |512672|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+

 

Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v Občini Bled znaša 9.207 m (9,207 km).

 

6. člen

 

Javne poti (JP) v mestu Bled, v naseljih občine in med naselji so:

 

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|Zap.| Cesta| Odsek|Začetek|  Potek     | Konec|Dolžina|Preostala| Vrsta |

 

| št.|      |      | odseka|            |odseka|  [m]  |dolžina v|prometa|

 

|    |      |      |       |            |      |       | sosednji|       |

 

|    |      |      |       |            |      |       |  občini |       |

 

|    |      |      |       |            |      |       |   [m]   |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 1. |512010|512011|   C   |Aljaževa    |Z HŠ  |  358  |230 Gorje|   V   |

 

|    |      |      | 012070|cesta       |60    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 2. |512020|512021|   C   |Alpska      |C     |  341  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012030|cesta I     |012020|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 3. |512020|512022|   O   |Alpska      |O     |  150  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512021|cesta II    |512022|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 5. |512020|512024|   O   |Alpska      |O     |   79  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512021|cesta IV    |512021|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 6. |512030|512031|   O   |Cankarjeva  |Z HŠ  |   76  |         |   V   |

 

|    |      |      | 513551|cesta I     |38    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 7. |512030|512032|   C   |Cankarjeva  |Z HŠ  |  122  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012040|cesta II    |23e   |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 8. |512040|512041|  C R1 |Cankarjeva  |Z HŠ 4|  306  |         |   V   |

 

|    |      |      |  209  |cesta III   |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 9. |512050|512051|  C R1 |C.          |C     |  554  |         |   V   |

 

|    |      |      |  209  |Gorenjskega |512500|       |         |       |

 

|    |      |      |       |odreda I    |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 10.|512050|512052|   O   |C.          |Z HŠ 3|   86  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512051|Gorenjskega |      |       |         |       |

 

|    |      |      |       |odreda II   |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 11.|512050|512053|   O   |C.          |Z HŠ 7|  201  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512051|Gorenjskega |      |       |         |       |

 

|    |      |      |       |odreda      |      |       |         |       |

 

|    |      |      |       |III         |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 12.|512050|512055|  C R1 |C.          |Z HŠ 9|  132  |         |   V   |

 

|    |      |      |  209  |Gorenjskega |      |       |         |       |

 

|    |      |      |       |odreda IV   |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 13.|512060|512061|   O   |Cesta       |O     |  247  |         |   V   |

 

|    |      |      | 513511|svobode     |513511|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 14.|512070|512071|   C   |Cesta v     |Z HŠ  |  381  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012040|Megre       |21    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 15.|512080|512081|   C   |Cesta v     |Z HŠ 4|   76  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012100|Vintgar I   |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 16.|512080|512082|   C   |Cesta v     |Z HŠ  |   68  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012100|Vintgar     |14    |       |         |       |

 

|    |      |      |       |II          |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 17.|512090|512091|   C   |Ljubljanska |C     |  187  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013080|cesta       |013010|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 18.|512090|512092|   O   |Črtomirova  |Z HŠ  |   82  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013042|ulica       |28    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 19.|512090|512093|   O   |Trubarjeva  |C R3  |  154  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013042|cesta       |634   |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 20.|512100|512101|   C   |Finžgarjeva |Z HŠ  |  148  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013010|cesta I     |17    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 21.|512100|512102|   O   |Finžgarjeva |Z HŠ  |  130  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512101|cesta II    |1a    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 22.|512100|512103|   C   |Finžgarjeva |Z HŠ  |  274  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013010|cesta III   |16    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 23.|512110|512111|  C R1 |Gozdarska   |Z HŠ  |  296  |         |   V   |

 

|    |      |      |  209  |ulica I     |12    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 24.|512110|512112|   O   |Gozdarska   |Z HŠ  |   56  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512111|ulica II    |12    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 25.|512120|512121|   C   |Gradnikova  |Z HŠ  |  182  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013010|cesta       |15    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 26.|512130|512131|   C   |Grajska     |Z HŠ  |  131  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013540|cesta       |46    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 27.|512140|512141|  C R3 |Zdravstveni |Z HŠ 1|  152  |         |   V   |

 

|    |      |      |  634  |dom Bled    |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 28.|512150|512151|  C R1 |Grič I      |C     |  168  |         |   V   |

 

|    |      |      |  209  |            |013030|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 29.|512150|512152|   O   |Grič II     |O     |  197  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512151|            |013042|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 30.|512160|512161|   C   |Hrastova    |Z HŠ 9|  149  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512510|ulica       |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 31.|512170|512171|   C   |Jamova      |Z HŠ  |  163  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012070|ulica I     |21    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 32.|512170|512172|   O   |Jamova      |Z HŠ  |   58  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512171|ulica II    |16    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 33.|512170|512173|   O   |Jamova      |Z HŠ  |   58  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512171|ulica III   |13    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 34.|512170|512174|   O   |Jamova      |Z HŠ 9|   54  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512171|ulica IV    |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 35.|512170|512175|   O   |Jamova      |Z HŠ 8|   53  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512171|ulica V     |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 36.|512180|512181|   C   |Jarška      |Z HŠ  |  190  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012020|cesta       |14    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 37.|512190|512191|   O   |Jelovška    |Z HŠ  |  506  |         |   V   |

 

|    |      |      | 513551|cesta I     |26    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 38.|512190|512192|   C   |Jelovška    |Z HŠ  |   48  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512190|cesta II    |20    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 39.|512190|512193|   C   |Jelovška    |Z HŠ 2|   67  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012040|cesta III   |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 40.|512200|512201|   C   |Jermanka    |Z HŠ  |  385  |         |   V   |

 

|    |      |      | 150060|I           |37    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 41.|512200|512202|   O   |Jermanka    |C     |  113  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512201|II          |512420|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 42.|512210|512211|   C   |Kajuhova    |Z HŠ  |  137  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013010|cesta I     |38a   |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 43.|512210|512212|   O   |Kajuhova    |Z HŠ  |   60  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512211|cesta II    |23    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 44.|512220|512221|   O   |Pri         |Z HŠ 8|   22  |         |   V   |

 

|    |      |      | 513511|cerkvi      |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 45.|512230|512231|   C   |Kolodvorska |Z HŠ 1|   47  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012070|cesta I     |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 46.|512230|512232|   C   |Kolodvorska |Z HŠ  |   49  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012070|cesta II    |3b    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 47.|512230|512233|   C   |Kolodvorska |Z HŠ  |   88  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012070|cesta III   |49    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 48.|512240|512241|   C   |Koritenska  |Z HŠ 6|   62  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012030|cesta I     |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 49.|512240|512242|   C   |Koritenska  |C     |  235  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012030|cesta II    |012030|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 51.|512250|512251|   C   |Koroška     |Z HŠ 8|  313  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013550|cesta I     |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 52.|512250|512252|   C   |Koroška     |Z     |  211  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012100|cesta II    |rampa |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 54.|512270|512271|   C   |Kumerdeljeva|Z HŠ  |  110  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013010|ulica I     |11    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 55.|512270|512272|   O   |Kumerdeljeva|O     |  102  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512271|ulica II    |512273|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 56.|512270|512273|   C   |Kumerdeljeva|Z HŠ  |  111  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013010|ulica III   |20    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 57.|512280|512281|   C   |Levstikova  |C     |  665  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012020|ulica I     |012040|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 59.|512280|512283|   O   |Levstikova  |Z HŠ  |  144  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512281|ulica III   |21    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 60.|512280|512284|   O   |Levstikova  |Z HŠ  |  114  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512281|ulica IV    |10    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 61.|512290|512291|  C R1 |Ljubljanska |C     |  212  |         |   V   |

 

|    |      |      |  209  |cesta       |512430|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 62.|512300|512301|   C   |Mladinska   |Z HŠ 5|  104  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013040|cesta I     |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 63.|512300|512302|   C   |Mladinska   |C     |  413  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013040|cesta II    |013080|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 64.|512300|512303|   C   |Mladinska   |Z OŠ  |   81  |         |   P   |

 

|    |      |      | 013040|cesta III   |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 66.|512320|512321|   C   |Na jasi     |Z HŠ  |  258  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512530|            |14    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 67.|512330|512331|   C   |Na plani    |Z HŠ  |  186  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512070|I           |13    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 68.|512330|512332|   O   |Na plani    |Z HŠ 5|   58  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512331|II          |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 69.|512340|512341|   C   |Na rebri    |Z HŠ  |  153  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013080|            |10    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 70.|512350|512351|   C   |Naselje     |Z HŠ 8|   90  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012030|J.          |      |       |         |       |

 

|    |      |      |       |Bernarda    |      |       |         |       |

 

|    |      |      |       |I           |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 71.|512350|512352|   C   |Naselje     |Z HŠ  |  112  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012030|J.          |10    |       |         |       |

 

|    |      |      |       |Bernarda    |      |       |         |       |

 

|    |      |      |       |II          |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 72.|512360|512361|   C   |Partizanska |C     |  167  |         |   V   |

 

|    |      |      | 150060|cesta I     |150060|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 73.|512360|512363|   O   |Partizanska |Z HŠ  |   71  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512364|cesta II    |25    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 74.|512360|512364|   C   |Partizanska |Z HŠ  |  155  |         |   V   |

 

|    |      |      | 150060|cesta III   |23e   |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 75.|512360|512365|   C   |Partizanska |C     |  505  |         |   V   |

 

|    |      |      | 150060|cesta IV    |513310|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 76.|512370|512371|   C   |Planinska   |C     |  191  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012040|cesta V     |512580|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 77.|512380|512381|   C   |Pod         |Z HŠ 9|  189  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012050|Kozarco     |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 78.|512390|512391|   O   |Pod skalo   |Z HŠ  |  145  |         |   V   |

 

|    |      |      | 513511|            |1a    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 79.|512390|512392|   O   |Hotel       |Z HŠ 8|   39  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512391|Jelovica    |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 80.|512400|512401|   C   |Pod         |Z HŠ 1|  831  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512630|stražo I    |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 81.|512400|512402|   O   |Pod         |Z HŠ  |  157  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512401|stražo II   |22    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 82.|512400|512403|   O   |Pod         |Z HŠ  |   45  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512402|stražo      |16    |       |         |       |

 

|    |      |      |       |III         |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 83.|512410|512411|   C   |Poljska     |C     |  288  |         |   V   |

 

|    |      |      | 150060|cesta       |512520|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 84.|512420|512421|   C   |Prečna      |C     |  110  |         |   V   |

 

|    |      |      | 150060|ulica       |512511|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 85.|512430|512431|  C R3 |Prešernova  |C     |  324  |         |   V   |

 

|    |      |      |  634  |cesta I     |512061|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 86.|512430|512432|  C R3 |Prešernova  |O     |  115  |         |   V   |

 

|    |      |      |  634  |cesta II    |512431|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 87.|512430|512433|  C R3 |Prešernova  |O     |  135  |         |   V   |

 

|    |      |      |  634  |cesta III   |512431|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 88.|512440|512441|   C   |Prežihova   |Z HŠ 7|  239  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012050|cesta I     |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 89.|512440|512442|   C   |Prežihova   |Z HŠ  |  257  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012050|cesta II    |14    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 90.|512450|512451|   C   |Prisojna    |Z HŠ  |  104  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512010|ulica       |11    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 91.|512460|512461|   C   |Razgledna   |Z HŠ  |  1001 |         |   V   |

 

|    |      |      | 012060|cesta I     |44    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 92.|512460|512462|   O   |Razgledna   |Z HŠ  |  141  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512461|cesta II    |34a   |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 93.|512470|512471|   C   |Riklijeva   |C     |  103  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013050|cesta       |013530|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 94.|512480|512481|   C   |Rožna       |Z HŠ  |  117  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013010|ulica I     |10    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 95.|512480|512482|   O   |Rožna       |Z HŠ  |   58  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512481|ulica II    |16    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 96.|512480|512483|   O   |Rožna       |C     |  129  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512481|ulica III   |013010|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 97.|512490|512491|  C R3 |Rečiška     |Z HŠ  |   61  |         |   V   |

 

|    |      |      |  634  |cesta I     |29a   |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 98.|512490|512492|  C R3 |Rečiška     |Z HŠ 9|   89  |         |   V   |

 

|    |      |      |  634  |cesta II    |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

| 99.|512490|512493|  C R3 |Rečiška     |C R3  |  287  |         |   V   |

 

|    |      |      |  634  |cesta III   |634   |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|100.|512500|512501|  C R1 |Savska      |C     |  820  |         |   V   |

 

|    |      |      |  209  |cesta I     |513410|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|101.|512500|512502|   O   |Savska      |C R1  |   88  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512501|cesta II    |209   |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|102.|512510|512511|   C   |Sebenjska   |Z HŠ  |  482  |         |   V   |

 

|    |      |      | 150060|cesta I     |22    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|103.|512510|512512|   O   |Sebenjska   |Z HŠ  |   77  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512511|cesta II    |19    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|104.|512510|512513|   O   |Sebenjska   |Z HŠ  |   82  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512511|cesta III   |16    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|105.|512520|512521|   C   |Seliška     |Z HŠ 2|  668  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013080|cesta I     |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|106.|512520|512522|   C   |Seliška     |O     |  393  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013080|cesta II    |512521|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|107.|512530|512531|   C   |Selska      |C     | 1.241 |         |   V   |

 

|    |      |      | 012040|cesta       |012050|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|108.|512540|512541|   C   |Taleška     |C     |  198  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512530|ulica       |512190|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|109.|512550|512551|   C   |Triglavska  |C R3  |  181  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013060|cesta I     |634   |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|110.|512550|512553|   O   |Triglavska  |Z HŠ  |   64  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512551|cesta II    |15    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|111.|512550|512554|   C   |Triglavska  |Z HŠ  |  151  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013060|cesta III   |46    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|112.|512560|512561|   C   |Ul.         |Z HŠ  |  111  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013010|Matije      |7a    |       |         |       |

 

|    |      |      |       |Čopa        |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|113.|512570|512571|   C   |Valvazorjeva|C     |  408  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012070|ulica       |512570|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|114.|512580|512581|  C R1 |Zagoriška   |C     |  353  |         |   V   |

 

|    |      |      |  209  |cesta I     |012040|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|115.|512580|512582|   O   |Zagoriška   |C R1  |  105  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512581|cesta II    |209   |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|116.|512580|512583|   O   |Zagoriška   |C R1  |   74  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512581|cesta III   |209   |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|117.|512590|512591|   C   |Za gradom   |Z HŠ 4|  103  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012070|I           |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|118.|512590|512592|   O   |Za gradom   |Z HŠ 2|   25  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512591|II          |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|119.|512590|512593|   C   |Za gradom   |Z HŠ 1|   32  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013020|III         |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|120.|512590|512594|   C   |Za gradom   |O     |  505  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013020|IV          |513511|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|121.|512590|512595|   O   |Za gradom   |Z HŠ 6|   70  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512594|V           |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|122.|512600|512601|   C   |Za          |Z šola|  283  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512340|Pecovco     |      |       |         |       |

 

|    |      |      |       |do šole     |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|123.|512610|512611|   C   |Za          |Z HŠ  |  253  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013010|potokom I   |46    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|124.|512610|512612|   O   |Za          |Z HŠ  |   75  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512611|potokom     |7a    |       |         |       |

 

|    |      |      |       |II          |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|125.|512620|512621|   C   |Za žago     |Z HŠ  |  103  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012060|            |22    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|126.|512630|512631|   C   |Želeška     |C R1  |  696  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012040|cesta       |209   |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|127.|512640|512641|   C   |Župančičeva |Z HŠ  |   66  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013020|ulica I     |20    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|128.|512640|512642|   C   |Župančičeva |C     |  310  |         |   P   |

 

|    |      |      | 013020|ulica II    |012070|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|129.|512660|512661|   C   |Selska      |C     |  385  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013580|ulica       |012050|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|130.|512670|512671|   O   |Savska      |Z HŠ  |   68  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013582|cesta I     |46    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|131.|512670|512672|   C   |Savska      |C     | 1.817 |         |   V   |

 

|    |      |      | 013580|cesta II    |012020|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|132.|512680|512681|   O   |V Dobje     |C     |  556  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013582|            |012020|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|133.|512690|512691|   O   |Partizanska |O     |  192  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013582|ulica       |013582|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|134.|512700|512701|   C   |Šolska      |O     |  247  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013580|ulica       |512691|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|135.|512700|512702|   O   |Šolska      |Z     |   62  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512701|ulic do     |pokopa|       |         |       |

 

|    |      |      |       |cerkve      |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|136.|512720|512721|   O   |Ulica I.    |C     |  585  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013582|grupe       |012020|       |         |       |

 

|    |      |      |       |odredov     |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|137.|512730|512731|   O   |Za Pižem    |O     |  143  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013582|            |013582|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|138.|512740|512741|   C   |Pungart     |Z HŠ 7|   77  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512690|            |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|139.|512750|512751|   C   |Triglavska  |O     |  199  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013580|ulica       |013583|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|140.|512760|512761|   O   |Koritenska  |C     |  144  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013582|ulica       |012020|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|141.|512770|512771|   C   |Dobje I     |Z HŠ  |  112  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013070|            |22    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|142.|512770|512772|   C   |Dobje II    |Z HŠ  |  271  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013070|            |16    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|143.|512780|512781|   C   |Polje I     |Z HŠ  |  109  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013070|            |19    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|144.|512780|512782|   O   |Polje II    |Z HŠ  |   91  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013571|            |28    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|145.|512790|512791|   O   |Ledina I    |Z HŠ  |  197  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013571|            |34    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|146.|512790|512792|   O   |Ledina II   |Z HŠ  |   96  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512791|            |24    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|147.|512800|512801|   C   |Muže        |O     |  498  |         |   V   |

 

|    |      |      | 150060|            |013571|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|148.|512810|512811|   O   |Stagne      |O     |  171  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013571|            |013573|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|149.|512820|512821|   O   |Rebr I      |Z HŠ  |   62  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013572|            |12    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|150.|512820|512822|   O   |Rebr II     |Z HŠ  |   48  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013572|            |20    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|151.|512830|512831|   C   |Dolina I    |C     |  259  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013070|            |013070|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|152.|512830|512832|   O   |Dolina II   |Z HŠ 1|   87  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512831|            |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|153.|512840|512841|   C   |Sebenje I   |Z HŠ  |  196  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013070|            |38    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|154.|512840|512842|   O   |Sebenje     |Z HŠ  |   67  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512841|II          |22    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|155.|512840|512843|   C   |Sebenje –   |Z ŽP  |   44  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013070|ŽP Podhom   |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|156.|512840|512844|   C   |Sebenje I   |Z HŠ  |   75  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013070|            |31    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|157.|512840|512845|   O   |Sebenje     |Z HŠ  |   45  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512846|II          |57    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|158.|512840|512846|   C   |Sebenje     |Z     |  430  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013070|III         |razcep|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|159.|512850|512851|   C   |Pod         |C     |  313  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013070|hribom      |013070|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|160.|513030|513031|   C   |Boh. Bela   |Z HŠ 3|   44  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012080|I           |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|161.|513030|513032|   C   |Boh. Bela   |C     |  102  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012080|II          |513960|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|162.|513030|513033|   C   |Boh. Bela   |Z HŠ  |  207  |         |   V   |

 

|    |      |      | 513960|III         |13c   |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|163.|513030|513035|   C   |Boh. Bela   |O     |  106  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012080|IV          |513036|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|164.|513030|513036|   C   |Boh. Bela   |O     |   84  |         |   V   |

 

|    |      |      | 513960|V           |513037|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|165.|513030|513037|   O   |Boh. Bela   |O     |   90  |         |   V   |

 

|    |      |      | 513035|VI          |513038|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|166.|513030|513038|   C   |Boh. Bela   |Z HŠ  |  161  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012080|VII         |25    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|167.|513030|513039|   O   |Boh. Bela   |C     |  209  |         |   V   |

 

|    |      |      | 513038|VIII        |012080|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|168.|513040|513041|   C   |Boh. Bela   |Z HŠ  |  219  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012080|– Zgornja   |148   |       |         |       |

 

|    |      |      |       |vas I       |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|169.|513040|513042|   O   |Boh. Bela   |Z HŠ  |  126  |         |   V   |

 

|    |      |      | 513041|– Zgornja   |145   |       |         |       |

 

|    |      |      |       |vas II      |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|170.|513040|513043|   C   |Boh. Bela   |Z HŠ  |   77  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012080|– Zgornja   |129   |       |         |       |

 

|    |      |      |       |vas III     |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|171.|513040|513044|   O   |Boh. Bela   |Z HŠ  |   53  |         |   V   |

 

|    |      |      | 513043|– Zgornja   |136   |       |         |       |

 

|    |      |      |       |vas IV      |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|172.|513050|513051|   C   |Obrne I     |Z HŠ 8|   79  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012080|            |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|173.|513050|513052|   O   |Obrne II    |Z HŠ  |   86  |         |   V   |

 

|    |      |      | 513051|            |4c    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|174.|513060|513061|   C   |Kupljenik   |Z HŠ  | 1.315 |         |   V   |

 

|    |      |      | 012090|I           |11    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|175.|513060|513062|   C   |Kupljenik   |Z HŠ 4|   35  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012090|II          |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|176.|513070|513071|   C   |Koritno I   |Z HŠ  |  451  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012030|            |48a   |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|177.|513070|513072|   O   |Koritno     |C     |  202  |         |   V   |

 

|    |      |      | 513071|II          |012010|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|178.|513070|513073|   C   |Koritno     |Z HŠ  |  764  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012010|III         |36    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|179.|513070|513074|   C   |Koritno     |Z HŠ  |  275  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012010|IV          |37    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|180.|513070|513075|   C   |Koritno V   |Z HŠ  |  109  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012030|            |39    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|181.|513070|513076|   C   |Koritno     |Z HŠ  |  177  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012030|VI          |49    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|182.|513070|513077|   O   |Koritno     |Z HŠ  |   65  |         |   V   |

 

|    |      |      | 513076|VII         |14    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|183.|513090|513091|   C   |Bodešče I   |C     | 1.215 |         |   V   |

 

|    |      |      | 012030|            |012020|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|184.|513090|513092|   O   |Bodešče     |Z     |  127  |         |   V   |

 

|    |      |      | 513091|II          |Sv.Len|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|185.|513090|513093|   O   |Bodešče     |Z HŠ  |   69  |         |   V   |

 

|    |      |      | 513094|III         |33    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|186.|513090|513095|   C   |Bodešče     |Z N.H.|  132  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012020|IV          |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|187.|513100|513101|   C   |Selo pri    |Z most| 1.055 |         |   V   |

 

|    |      |      | 012050|Bledu I     |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|188.|513100|513102|   C   |Selo pri    |C     |  229  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512530|Bledu II    |012050|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|189.|513200|513201|   C   |Rečica-     |Z     |  294  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013550|Sebenje     |razcep|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|190.|513200|513202|   C   |Koroška     |C R3  |  299  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013550|cesta –     |634   |       |         |       |

 

|    |      |      |       |Sp. Gorje   |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|191.|513210|513212|O513511|Grajsko     |Z HŠ  |  912  |         |   P   |

 

|    |      |      |       |kopališče   |12    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|192.|513260|513261|   C   |Selo –      |C     | 1.798 |         |   V   |

 

|    |      |      | 513100|Ribno       |512670|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|193.|513280|513281|   C   |Selo –      |C     | 1.660 |         |   V   |

 

|    |      |      | 513100|Kupljenik   |513060|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|194.|513290|513291|   C   |Jermanka    |Z     | 1.491 |         |   V   |

 

|    |      |      | 512360|– Dobe I    |razcep|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|195.|513310|513311|   C   |Jermanka    |C     |  793  |         |   V   |

 

|    |      |      | 150060|– Dobe II   |513290|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|196.|513330|513331|   C   |Dindol –    |O     |  482  |         |   V   |

 

|    |      |      | 512530|Ribno       |513551|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|197.|513340|513341|   C   |Mlino –     |Z HŠ  |   64  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012050|Mlinska     |21    |       |         |       |

 

|    |      |      |       |cesta       |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|198.|513380|513381|  C R1 |ČN Lisice   |Z ČN  |  174  |         |   V   |

 

|    |      |      |  209  |            |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|199.|513410|513411|  C R1 |Mlino –     |C     | 2.036 |         |   V   |

 

|    |      |      |  209  |Selo        |513100|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|200.|513410|513412|   C   |Mlino –     |Z ČN  |  246  |         |   V   |

 

|    |      |      | 513410|Selo – ČN   |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|201.|513430|513431|   C   |Seliška –   |C     |  733  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013080|Kajuhova    |512210|       |         |       |

 

|    |      |      |       |cesta       |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|202.|513490|513491|  C R1 |Pot V       |C     |  722  |         |   V   |

 

|    |      |      |  209  |Lisicah     |012010|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|203.|513500|513501|   C   |HE Zasip    |Z HE  |  274  |         |   V   |

 

|    |      |      | 150060|            |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|204.|513510|513511|  C R1 |Kidričeva   |C     | 2.255 |         |   P   |

 

|    |      |      |  209  |c. –        |013020|       |         |       |

 

|    |      |      |       |Veslaška    |      |       |         |       |

 

|    |      |      |       |promenada   |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|205.|513510|513512|   O   |Regatni     |O     |  162  |         |   P   |

 

|    |      |      | 513511|center      |513521|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|206.|513510|513513|   O   |Regatni     |O     |   67  |         |   P   |

 

|    |      |      | 513512|center –    |513511|       |         |       |

 

|    |      |      |       |rondo       |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|207.|513520|513521|   C   |Rondo –     |C     |  745  |         |   P   |

 

|    |      |      | 013020|Zaka        |012070|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|208.|513530|513531|   O   |Zasip –     |O     | 2.525 |         |   V   |

 

|    |      |      | 013571|Sv.         |013572|       |         |       |

 

|    |      |      |       |Katarina    |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|209.|513540|513541|   C   |C.          |O     |   61  |         |   V   |

 

|    |      |      | 013530|svobode –   |013522|       |         |       |

 

|    |      |      |       |povezava    |      |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|210.|513550|513551|   O   |Dindol –    |C     | 1.137 |         |   V   |

 

|    |      |      | 512531|Ribno       |012020|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|211.|513560|513561|   C   |Koritno –   |C     |  987  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012030|Ribno       |012020|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|212.|513560|513562|   C   |Koritno –   |O     |   35  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012030|priključek  |513561|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|213.|513960|513961|   C   |Boh. Bela   |Z HŠ  |  182  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012080|I           |41b   |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|214.|513960|513962|   C   |Boh. Bela   |C R1  | 1.085 |         |   V   |

 

|    |      |      | 012080|II          |209   |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|215.|513960|513963|   C   |Boh. Bela   |Z HŠ  |  293  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012080|III         |95    |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|216.|513960|513964|   O   |Boh. Bela   |C     |  138  |         |   V   |

 

|    |      |      | 513963|IV          |012080|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|217.|513960|513965|   O   |Boh. Bela   |C     |  123  |         |   V   |

 

|    |      |      | 513964|V           |012080|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|218.|513960|513966|   O   |Boh. Bela   |Z     |  162  |         |   V   |

 

|    |      |      | 513963|VI          |HŠ103a|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|219.|513960|513967|   C   |Boh. Bela   |Z HŠ  |  332  |         |   V   |

 

|    |      |      | 012080|VII         |98b   |       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

|220.|513960|513968|   C   |Boh. Bela   |Z     | 1.386 |         |   V   |

 

|    |      |      | 012080|VIII        |gozdna|       |         |       |

 

+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+

 

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Bled znaša 65.493 m (65,493 km).

 

Javna pot za kolesarje (KJ):
 

--------------------------------------------------------------------------------

  Zap.   Cesta   Odsek  Začetek   Potek   Konec  Dolžina  Preostala    Vrsta

   št.                   odseka          odseka    [m]     dolžina    prometa

                                                              v

                                                          sosednji

                                                           občini

                                                             [m]

--------------------------------------------------------------------------------

   1.   984800  984801     C     TNC          C    133          658      K

                         349110  Lesce–  012010           Radovljica

                                 Bled

--------------------------------------------------------------------------------

Skupna dolžina javnih poti za kolesarje (KJ) v Občini Bled znaša 133 m (0,133 km).

 

7. člen

 

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2009, z dne 2. 7. 2009.

 

8. člen

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Bled (Uradni list RS, št. 14/99).

 

9. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 039-12/2009

 

Bled, dne 8. julija 2009

 

Župan Občine Bled

 

Janez Fajfar l.r.

   
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled (Uradni list Republike Slovenije, št. 71/2012) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

 

6. člen

Ceste, ki so predmet te spremembe in dopolnitve odloka, se upravljajo enako kot ostale občinske ceste.

7. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in njene dopolnitve) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2012-144(507) z dne 30. 5. 2012 in št. 37162-3/2012-222(507) z dne 6. 8. 2012.

8. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

   

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled (Uradni list Republike Slovenije, št. 77/2012)