New Page 1

 

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 10. in 18. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01), odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87, Uradni list RS, št. 85/97, 101/99, 2/01 in 93/01) in 2. in 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) je Občinski svet občine Tržič na 20. redni seji dne 6. 3. 2002 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

 

 

1. člen

 

 

V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87, Uradni list RS, št. 85/97, 101/99, 2/01 in 93/01) se tretji odstavek 8. člena v celoti črta.

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 013-017/00-05

 

 

Tržič, dne 6. marca 2002.

 

 

Župan

Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.