New Page 3

 

Na podlagi 16. člena Statuta občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) in 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  (Uradni list RS, št. 135/2003, 69/04, 136/04,  111/05 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/09 in 38/10) je občinski svet občine Hajdina na svoji 8. redni seji, dne 30. 11. 2011  sprejel

 

 

SKLEP

 

 

O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA  ZA LETO 2012

 

 

1.

 

 

Vrednost točke  za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Hajdina, v letu 2012  znaša 0,0052 EUR.

 

 

2.

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 2012.

 

 

Številka: 4224-10/2011

 

 

Hajdina, 30. 11. 2011

 

 

Občina Hajdina

 

 

Župan mag. Stanislav Glažar, l.r.