New Page 1

Na podlagi 10. člena Odloka o režijskem obratu v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 107/10) župan Občine Cankova izdajam

 

P O P R A V E K 

Pravilnika o delovanju režijskega obrata v Občini Cankova 

 

1. člen 

V Pravilniku o delovanjurežijskega obrata v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 58/11) se besedilo v preambuli pravilno glasi:

»Na podlagi 10. člena Odloka o režijskem obratu v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 107/10) župan Občine Cankova izdajam«.

 

Št. 354-25/2015

Cankova, dne 24. novembra 2015

 

Župan

Občine Cankova

Drago Vogrinčič l.r.