KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA MESTNE OBČINE MARIBOR

1. Osnovni podatki o katalogu

na vrh

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Stroškovnik in cenik

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

na vrh

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Mestna občina Maribor

 

Naslov:

Ulica heroja Staneta 1

Pošta:

2000 Maribor

Telefon:

02 220 10 00

Fax:

/

E-pošta:

mestna.obcina@maribor.si

Župan:

Aleksander Saša Arsenovič

Odgovorna uradna oseba:

Aleksander Saša Arsenovič, župan

Datum prve objave kataloga:

16.11.2018

Datum zadnje spremembe kataloga:

15.04.2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.maribor.si

Druge oblike kataloga:

-

Pravna podlaga:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/  
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Iskalnik po vsebini kataloga informacij javnega značaja:

povezava

 

na vrh

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji občine

Delovno področje občine:

pristojnosti slovenskih občin

Organi občine:

Župan Mestne občine Maribor

 

Mestni svet Mestne občine Maribor

 

Nadzorni odbor Mestne občine Maribor

 

Mestna uprava Mestne občine Maribor

 

Mestna volilna komisija Mestne občine Maribor

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

povezava

Organigram:

povezava

 

2.b Seznam zavezancev po ZDIJZ iz pristojnosti občine

Mestne četrti in krajevne skupnosti:

Mestna četrt Koroška vrata

Vrbanska cesta 10, 2000 Maribor

 

Mestna četrt Brezje - Dogoše - Zrkovci

Na trati 2, 2000 Maribor

 

Mestna četrt Center Maribor

Kacova ulica 1, 2000 Maribor

 

Mestna četrt Ivan Cankar Maribor

Partizanska cesta 1, 2000 Maribor

 

Mestna četrt Magdalena Maribor

Preradovičeva ulica 1, 2000 Maribor

 

Mestna četrt Nova vas Maribor

Radvanjska cesta 65, 2000 Maribor

 

Mestna četrt Pobrežje Maribor

Kosovelova ulica 11, 2000 Maribor

 

Mestna četrt Radvanje

Lackova cesta 43, 2000 Maribor

 

Mestna četrt Studenci Maribor

Šarhova ulica 53A, 2000 Maribor

 

Mestna četrt Tabor Maribor

Metelkova ulica 63, 2000 Maribor

 

Mestna četrt Tezno Maribor

Panonska ulica 12, 2000 Maribor

 

Krajevna skupnost Pekre

Bezjakova ulica 4, 2341 Limbuš

 

Krajevna skupnost Kamnica

Vrbanska cesta 97, 2351 Kamnica

 

Krajevna skupnost Limbuš

Ob Blažovnici 41, 2341 Limbuš

 

Krajevna skupnost Razvanje

Razvanjska cesta 22, 2000 Maribor

 

Krajevna skupnost Malečnik - Rupreče

Malečnik 51, 2229 Malečnik

 

Krajevna skupnost Bresternica - Gaj

Na Gaj 2, 2354 Bresternica

Skupni organi občin:

Medobčinska inšpekcija

Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor

  Medobčinsko redarstvo

Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor

  Skupna služba varstva okolja

Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor

  Skupna notranjerevizijska služba

Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor

  Skupna služba urejanja prostora
  Skupna služba civilne zaščite

 Javni zavodi:

Andragoški zavod Maribor

Maistrova ulica 5, 2000 Maribor

Center za pomoč na domu Maribor

Trubarjeva ulica 27, 2000 Maribor

 

Center za sluh in govor Maribor

Trubarjeva ulica 27, 2000 Maribor

 

Dom Antona Skale Maribor

Majcigerjeva ulica 27, 2000 Maribor

 

Energap

Smetanova ulica 31, 2000 Maribor

 

Gasilska brigada Maribor

Cesta proletarskih brigad 21, 2000 Maribor

 

Konservatorij Maribor

Mladinska ulica 12, 2000 Maribor

 

Lekarne Maribor

Minařikova ulica 6, 2000 Maribor

 

Lutkovno gledališče Maribor

Vojašniški trg 2A, 2000 Maribor

 

Mariborska knjižnica

Rotovški trg 2, 2000 Maribor

 

Mladinski kulturni center Maribor

Ob železnici 16, 2000 Maribor

 

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor

 

Narodni dom Maribor

Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor

 

Osnovna šola Angela Besednjaka

Celjska ulica 11, 2000 Maribor

 

Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor

Mladinska ulica 13, 2000 Maribor

 

Osnovna šola Borcev za severno mejo

Borcev za severno mejo 16, 2000 Maribor

 

Osnovna šola Bratov Polančičev Maribor

Prešernova ulica 19, 2000 Maribor

 

Osnovna šola Draga Kobala Maribor

Tolstojeva ulica 3, 2000 Maribor

 

Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor

Kersnikova ulica 10, 2000 Maribor

 

Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor

Žolgarjeva ulica 2, 2000 Maribor

 

Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor

Majcigerjeva ulica 31, 2000 Maribor

 

Osnovna šola Janka Padežnika Maribor

Iztokova ulica 6, 2000 Maribor

 

Osnovna šola Kamnica

Vrbanska cesta 93, 2351 Kamnica

 

Osnovna šola Leona Štuklja Maribor

Klinetova ulica 18, 2000 Maribor

 

Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor

Lackova cesta 4, 2000 Maribor

 

Osnovna šola Maksa Durjave Maribor

Ruška cesta 15, 2000 Maribor

 

Osnovna šola Malečnik

Malečnik 61, 2229 Malečnik

 

Osnovna šola Martina Konšaka Maribor

Prekmurska ulica 67, 2000 Maribor

 

Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor

Gosposvetska cesta 10, 2000 Maribor

 

Osnovna šola Rada Robiča Limbuš

Limbuška cesta 62, 2341 Limbuš

 

Osnovna šola Slave Klavora Maribor

Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor

 

Osnovna šola Tabor I Maribor

Ulica Arnolda Tovornika 21, 2000 Maribor

 

Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor

Zrkovska cesta 67, 2000 Maribor

 

Pokrajinski muzej Maribor

Grajska ulica 2, 2000 Maribor

 

Sinagoga Maribor

Židovska ulica 4, 2000 Maribor

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor

 

Športni objekti Maribor

Koresova ulica 7, 2000 Maribor

 

Umetnostna galerija Maribor

Strossmayerjeva ulica 6, 2000 Maribor

 

Vrtec Borisa Pečeta Maribor

Tomšičeva ulica 32, 2000 Maribor

 

Vrtec Ivana Glinška Maribor

Gledališka ulica 6, 2000 Maribor

 

Vrtec Jadvige Golež Maribor

Betnavska cesta 100, 2000 Maribor

 

Vrtec Jožice Flander Maribor

Focheva ulica 51, 2000 Maribor

 

Vrtec Otona Župančiča Maribor

Oblakova ulica 5, 2000 Maribor

 

Vrtec Pobrežje Maribor

Cesta XIV. divizije 14A, 2000 Maribor

 

Vrtec Studenci Maribor

Groharjeva ulica 22, 2000 Maribor

 

Vrtec Tezno Maribor

Dogoška cesta 20, 2000 Maribor

 

Zavod Mariborska Razvojna agencija

Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

 

Zavod poslovno proizvodna cona Tezno

Cesta k Tamu 27, 2000 Maribor

 

Zavod za turizem Maribor - Pohorje

Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

 

Zdravstveni dom Maribor

Ulica Talcev 9, 2000 Maribor

Javna podjetja:

Energetika Maribor

Jadranska cesta 28, 2000 Maribor

 

Javno podjetje Marprom d.o.o.

Mlinska ulica 1, 2000 Maribor

 

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.

Grajska ulica 7, 2000 Maribor

 

Mariborski vodovod javno podjetje d.d.

Jadranska cesta 24, 2000 Maribor

Javni sklad:

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

Grajski trg 1, 2000 Maribor

 

2.c Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Lidija Krebl, v.d. direktor Mestne uprave
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
tel. 02 2201-000, e-pošta:
mestna.obcina@maribor.si

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

Državni register:

povezava

Predpisi lokalne skupnosti:

register predpisov Mestne občine Maribor

Seznam neuradnih prečiščenih besedil predpisov lokalne skupnosti:

povezava

Predpisi lokalne skupnosti po letih:

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Uradno glasilo Občine Mestne občine Maribor:

Medobčinski uradni vestnik

Predpisi EU:

povezava

 

2.e Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov lokalne skupnosti:

katalog predlogov predpisov Mestne občine Maribor

Predlogi predpisov lokalne skupnosti po letih:

2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

 

2.f Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta:

povezava

Seje občinskega sveta po letih:

2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

 

2.g Seznam strateških in programskih dokumentov ter mnenj, poročil in analiz s področja dela občine po vsebinskih sklopih

Seznam strateških dokumentov:

povezava

Seznam programov:

povezava

Seznam programov razvoja in strategij posameznih dejavnosti:

povezava

Seznam strategij razvoja posameznih (gospodarskih in negospodarskih) javnih služb:

povezava

Strategije, programi in načrti delovanja organov občine:

povezava

Stališča, mnenja in študije:

povezava

 

2.h Katalog upravnih postopkov in drugih storitev občine

Katalog upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava:

povezava

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje in odločanje v upravnem postopku:

povezava

Storitve občine (vloge in obrazci):

povezava

Podatki o dostopnosti občinske uprave:

Uradne ure Mestne uprave Mestne občine Maribor:
- ponedeljek od 08.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
- sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure
- petek od 8.00 do 13.00 ure

 

2.i Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN3:

Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila:

povezava

Razpisi delovnih mest:

povezava

Druge objave:

povezava

 

2.j Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1.

Ime evidence:

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih

Kadrovska evidenca

Normativna podlaga:

Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

2.

 

Ime evidence:

Evidence prekrškovnega organa

Normativna podlaga:

Zakon o občinskem redarstvu /ZORed/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

3.

 

Ime evidence:

Evidenca o upravnem postopku

Evidenca dokumentarnega gradiva

Evidenca dokumentov

Evidenca o sejnem gradivu

Evidenca sklepov

Normativna podlaga:

Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

4.

 

Ime evidence:

Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore

Normativna podlaga:

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

5.

 

Ime evidence:

Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških

Normativna podlaga:

Zakon o prekrških /ZP-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

6.

 

Ime evidence:

Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občin

Centralna evidenca finančnega premoženja občine

Normativna podlaga:

Zakon o javnih financah /ZJF/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

7.

 

Ime evidence:

Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina

Normativna podlaga:

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

8.

 

Ime evidence:

Evidenca o občinskih cestah in objektih

Normativna podlaga:

Zakon o cestah /ZCes-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

9.

 

Ime evidence:

Register turističnih vodnikov turističnega območja

Normativna podlaga:

Zakon o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

10.

 

Ime evidence:

Evidenca o požarih in eksplozijah ter o nastali škodi

Evidenca o usposobljenosti zaposlenih za varstvo pred požarom

Evidenca o opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom s katerimi razpolaga občina

Normativna podlaga:

Zakon  o varstvu pred požarom /ZVPoz/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

11.

 

Ime evidence:

Evidenca o pokojnikih, ki so pokopani na pokopališču

Kataster grobov

Evidenca najemnikov grobov

Normativna podlaga:

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

12.

 

Ime evidence:

Register občinskih stanovanj

Register upravnikov stavb in najemnih pogodb

Normativna podlaga:

Stanovanjski zakon /SZ-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

13.

 

Ime evidence:

Register o podeljenih koncesijah

Normativna podlaga:

Zakon o socialnem varstvu /ZSV/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

14.

 

Ime evidence:

Evidenca o zaposlenih delavcih

Evidenca o stroških dela

Evidenca o izrabi delovnega časa

Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

Normativna podlaga:

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

15.

 

Ime evidence:

Evidenca vstopov in izstopov v prostore

Zbirka osebnih podatkov (videonadzor)

Normativna podlaga:

Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

16.

 

Ime evidence:

Kataster gospodarske infrastrukture

Normativna podlaga:

Zakon o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

17.

 

Ime evidence:

Evidenca oddanih javnih naročil

Normativna podlaga:

Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

   

18.

 

Ime evidence:

Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji

Normativna podlaga:

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

 

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju občine:

povezava

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

2018, 2019, 2020, 2021

 

na vrh

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

-

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu občine
- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:

 

- ustna zahteva

 

- preko telefona

 

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

 

- pisna zahteva po pošti

 

- vložitev zahteve po elektronski pošti

 

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Mestne občine Maribor mestna.obcina@maribor.si

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

Delni dostop:

-

Obrazci s področja dostopa do informacij javnega značaja:

povezava

 

na vrh

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (fotokopija, elektronski zapis), skladno s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).

 

Za posredovanje informacij javnega značaja vam lahko zaračunamo le materialne stroške, kadar le-ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

 

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura, 

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,                                      

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura, 

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil, 

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura, 

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura, 

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

povezava

Drugi podoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

-

 

 

na vrh

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam 10 najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: