Na podlagi 24. in 27. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV, št. 11/95) in 99. člena Poslovnika občine Rače - Fram (MUV, št. 19/95) je občinski svet na svoji 31. redni seji dne 6. marca 1998 sprejel naslednji  
 
SKLEP
  Občinski svet občine Rače - Fram  
  imenuje  
  JELŠEK Zdravka za predsednika  
  OBČINSKEGA SVETA OBČINE RAČE - FRAM.  
  Podpredsednik  
  občinskega sveta občine Rače – Fram  
  Frido Krneža, s.r.  
  Številka: 062 - 02 - 30/98  
  Datum: 6. marec 1998