New Page 3

V Statutu Občine Trebnje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 29/14 z dne 25. 4. 2014, je bila ugotovljena napaka, zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem

P O P R A V E K
Statuta Občine Trebnje

V drugem odstavku 3. člena se pri Krajevni skupnosti Šentlovrenc za imenom naselja »Dolnje Prapreče« doda naselje »Gorica na Medvedjeku«.

 

Št. 007-12/2013

Trebnje, dne 29. avgusta 2014

 

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.