New Page 2

Številka:

007-12/2018-1-(48/17)

Občina:

Mestna občina Kranj

Organ sprejema:

Mestni svet Mestne občine Kranj

Predlagatelj:

Župan Mestne občine Kranj

Zakonska podlaga:

Drugi odstavek 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člen Statuta Mestne občine Kranj - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17 - UPB1)

Pripravljavec:

Občinska uprava Mestne občine Kranj 

Datum:

31.5.2018

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

39. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj

Besedilo:

gradivo