New Page 1

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 8/2015) Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda, objavlja

 

RAZPIS

ZA ODDAJO PROSTIH TERMINOV V ŠPORTNI DVORANI KOMENDA

ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

 

1.     Termini za najem 1/3, 2/3 ali 3/3 Športne dvorane Komenda, za šolsko leto 2016/2017 (september 2016 – junij 2017), so naslednji:

Ø za športne klube in društva v občini Komenda, rekreativne skupine in ostale

     zainteresirane: od ponedeljka do petka, od 15.30 do 23.00 ure;

Ø  za tekme, turnirje, različna tekmovanja in po potrebi za prireditve (kulturne, zabavne ipd.): sobote in nedelje.

 

2.     Prednost pri izboru razpisanih terminov za najem športne površine v Športni dvorani Komenda imajo:

Ø  uporabniki, ki so zainteresirani za najem dvorane v celotnem razpisanem obdobju;

Ø  uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti;

Ø  športni klubi in društva s sedežem v občini Komenda, ki so dvorano koristili v celotnem šolskem letu 2015/2016;

Ø  ostali domači uporabniki, ki so dvorano koristili v celotnem šolskem letu 2015/2016;

Ø  športni klubi in društva s sedežem v občini Komenda;

Ø  zunanji uporabniki, ki so dvorano koristili v celotnem šolskem letu 2015/2016;

Ø  ostali domači uporabniki;

Ø  zunanji uporabniki;

 

3.      Prijave za proste termine se oddajo na naslov: OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.

 

Prijave oddate na obrazcu »Prijava na razpis za proste termine v Športni dvorani Komenda«. Obrazce dobite na Občini Komenda, na voljo pa so vam tudi na spletnem naslovu Občine Komenda (www.komenda.si/obrazci) .

 

4.    Zadnji rok za oddajo prijav: 10. junij 2016

 

5.    O izidu razpisa bodo zainteresirani pisno obveščeni najkasneje v 15-ih dneh od roka za oddajo prijav.

 

 

Številka: 671-0002/2016-1                                                             

Datum:   23.05.2016

 

Občina Komenda