New Page 2

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) ter 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 25. redni seji dne 11. 7. 2018 sprejel

 

S K L E P 

o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Turnišče 

 

1. člen 

 

V občinsko volilno komisijo Občine Turnišče se imenujejo:

1. Sanja Fuks, Gomilica 135, 9224 Turnišče, univ. dipl. prav.

predsednica občinske volilne komisije

2. Andrej Litrop, Kajuhova ulica 33, 9000 Murska Sobota, univ. dipl. prav.

namestnik predsednice občinske volilne komisije

3. Marjan Titan, Renkovci 160, 9224 Turnišče

član občinske volilne komisije

4. Silvija Tkalčič, Gomilica 118A, 9224 Turnišče

članica občinske volilne komisije

5. Klementina Čiček, Nedelica 90, 9224 Turnišče

članica občinske volilne komisije

6. Aleksandra Lebar Horvat, Čevljarska ulica 23, 9224 Turnišče

namestnica člana občinske volilne komisije

7. Renata Čiček Pantović, Renkovci 53B, 9224 Turnišče

namestnica članice občinske volilne komisije

8. Sara Čizmazija, Cvetna ulica 1, 9224 Turnišče

namestnica članice občinske volilne komisije.

 

2. člen 

 

Občinska volilna komisija je imenovana za mandatno obdobje štirih let.

 

3. člen 

 

Sedež Občinske volilne komisije Občine Turnišče je Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.

 

4. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 040-3/2018-2

Turnišče, dne 11. julija 2018

 

Županja 

Občine Turnišče 

mag. Vesna Jerala Zver l.r.