New Page 2

POPRAVEK

 

V Odloku o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 1/11) se 3. člen črta, 4. člen pa se ustrezno preštevilči v 3. člen.

 

Številka: 032 0/3-2/2010-3s

Datum: 13.12.2013

 

Alojz BENKO,

župan Občine Trnovska vas